Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’autoregulació –element clau en l’avaluació continuada- es relaciona directament amb el desenvolupament de la capacitat de l’estudiant de ser autònom en el seu procés d’aprenentatge. En realitat, l’aprenentatge significatiu comporta esdevenir cada vegada més autònom, més capaç de conduir el propi procés d’aprenentatge. 

Amb freqüència l’alumnat pren les activitats d’avaluació continuada com una manera d’anar aprovant de mica en mica les assignatures, essent la seva màxima preocupació anar sumant punts fins que té els suficients per aprovar.

Aprendre no és anar sumant punts. Aprendre  significa després d’un determinat procés haver adquirit nous coneixements, actituds o valors i haver-los integrat per desenvolupar competències.

L’avaluació continuada li hauria de servir a l’estudiant per aprendre i per valorar el fet d’aprendre. D’aquí la importància de diferenciar les funcions formativa i formadora de la funció acreditativa de l’avaluació.

Realitzar proves d’avaluació, ni que sigui retornant molt aviat els resultats obtinguts, no sembla ser sempre un feedback suficient per provocar en l’estudiant un estímul i un recurs perquè reguli el seu procés d’aprenentatge.

Aquest projecte pretén definir estratègies degudament aplicades i contrastades que estimulin i permetin a l’alumnat desenvolupar el seu aprenentatge autònom.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/070
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Girona Brumos, Ma. Victoria
Participants: 
Ernest Abadal Falgueras, Montserrat Busquets Abio, Rosa Ma. Nonell Torres, Jordi Ortin Rull, Artur Parcerisa Aran, Max Turull Rubinat, Antoni Valles Segales