Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte d’innovació docent que es presenta és l’aplicació d’un mètode d’aprenentatge (i avaluació) basat en la participació activa de l’alumnat, amb les següents finalitats: - Augmentar l’interès dels alumnes per l’economia, donat que són alumnes d’un ensenyament no econòmic i de primer curs, motiu pel qual la seva preparació i motivació no acostuma a ser alta en l’aprenentatge d’aquesta assignatura. - Enfortir el treball en equip, ja que l’alumnat ha de preparar, exposar i jutjar de manera col•lectiva. - Augmentar la seva responsabilitat, ja que la nota dels participants depèn de la seva valoració (i la del professor). - Aprendre a debatre de manera oral, donat el mal exemple (en general) que els estudiants tenen de com s'ha de debatre, per exemple, a la televisió. Així, el valor que pot afegir en l’aprenentatge dels estudiants és important. En primer lloc, augmentar l’interès per temes tractats a l’assignatura. En segon lloc, fer que l’alumnat aprofundeixi en l’estudi a l’haver de preparar arguments per defensar o atacar la qüestió tractada. En tercer lloc, es fomenta el treball competitiu. En quart lloc, es busca millorar l’exposició oral (una característica molt poc treballada a l’escola i la universitat). Finalment, entendran la dificultat de valorar la feina feta quan tinguin que jutjar els grups de debat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/035
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Escardibul Ferra, Josep Oriol
Participants: 
Jorge Calero Martínez, Marina Solé Català, Álvaro Choi de Mendizábal
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals (Facultat de Dret)
Assignatures implicades: 
Introducció a l’Economia