Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Ampliar els temes objecte de consulta relacionats amb l’habitatge: a més dels arrendaments urbans i la hipoteca, problemes referits a la propietat horitzontal o als vicis de la construcció. 2. Internacionalitzar la consultoria jurídica i col·laborar amb d’altres universitats que segueixen el mateix mètode d’ensenyament. En concret, amb la Universitat del Rosario (Colòmbia) i amb la xarxa ENCLE de clíniques jurídiques europees. Es preveu la col·laboració a través de videoconferències en la resolució de casos reals que es sotmeten a la consideració dels tribunals en els països respectius. 3. Professionalitzar el Treball de Fi de Grau en la modalitat del cas pràctic o dictamen, per tal d’instruir els estudiants en la manera d’enfocar el cas, plantejar les diverses opcions possibles, vincular-lo amb altres temes relacionats i optar per la millor solució possible. Els Treballs de Fi de Grau es nodririen dels casos que arriben a ClinHab.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/018
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Arroyo Amayuelas,Esther
Participants: 
ESTHER ARROYO AMAYUELAS, MIRIAM ANDERSON, ISABEL VIOLA DEMESTRE
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Assignatures implicades: 
Dret d'obligacions i contractes, Drets reals, Dret hipotecari i registral, Dret processal, Dret internacional privat