Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Quant als objectius referits a coneixements, la redacció del Portfoli ajudarà a l’alumnat a familiaritzar-se amb el text seleccionat així com amb el seu context cultural. - Pel que fa als objectius referits a habilitats i destreses, l’alumnat que dugui a terme el Portfoli revelarà la seva capacitat d’analitzar la novel·la escollida mentre desenvolupa la seva destresa en l’escriptura en anglès de forma acadèmica i creativa. La redacció del Portfoli serà també una eina que promourà una millora de les tècniques d’organització de treball personal. - Cal fer palès que, pel que es refereix als objectius referits a actituds, valors i normes, pretenem que l’execució del Portfoli promogui una reflexió profunda sobre l’obra en qüestió, tot adoptant un esperit d’anàlisi i crític ponderat.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/023
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
López Sánchez, Gemma
Participants: 
Jacqueline Hurtley, Ana Moya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos (Facultat de Filologia).
Assignatures implicades: 
Narratives contemporànies en anglès (assignatura obligatòria de 4t curs)
Estratègies docents per la millora/innovació: