Pràctiques de comunicació intercultural en grups internacionals

L’objectiu de l’actuació és desenvolupar la competència comunicativa intercultural i avaluar pràctiques de comunicació intercultural dins del Màster d’Empresa Internacional (MIB), que té com a característica que més del 90% de l’alumnat és estranger.

Aquest curs és el segon any que el màster funciona. En el primer any, de 26 alumnes, 24 eren estrangers, amb 17 nacionalitats diferents. En el segon any, de 27 alumnes, 26 són estrangers, també amb 18 nacionalitats. És per això que en un context així, poder aplicar aquestes pràctiques pot ser de gran ajuda per aconseguir una major cohesió del grup i un millor funcionament del màster.

L’actuació es pensa articular en tres activitats gamificades interrelacionades: (1) inici del curs, (2) inici del segon semestre, i (3) final de curs. Aquestes activitats es descriuen a continuació:

Amb la primera activitat, mitjançant el joc “Barnga”, es busca dinamitzar el grup, ja que l’alumnat acaba d’arribar i han tingut poca (o cap) interacció, i sensibilitzar-lo interculturalment, amb especial atenció a la percepció de les regles de funcionament i interacció en un entorn desconegut i les pròpies reaccions quan no s’acompleixen les expectatives prèvies. Es planifica aquesta activitat en la sessió de benvinguda de l’alumant del MIB.

La segona activitat consisteix en el joc “Safari fotogràfic: linguistic landscapes & intercultural mismatches” (Hancock 2012; Gorter 2018), tot donant continuïtat a la primera sensibilització i que vol fer palesa l’evolució de la competència intercultural dels participants. L’alumnat haurà anat penjant anònimament en un Padlet durant el primer quadrimestre fotografies de situacions o breus textos descriptius, ambdós amb paraules clau, on hagin observat regles d’interacció i funcionament diferents a les esperades. Durant la sessió presencial, hauran d’endevinar: (a) quines expectatives hi havia i comentar les estratègies de comunicació intercultural adients, i (b) endevinar qui ha tingut l’experiència reportada.

La tercera activitat és de valoració final i tancament i es du a terme a final de curs. En una sessió amb el grup abans de presentar el treball final de màster, s’aprofita per dur a terme la darrera activitat. Es tornarà a revisar el Padlet per comentar les fotografies afegides durant el 2n quadrimestre, aquesta vegada publicades ja amb nom i una breu narrativa de l’experiència, i contrastar les estratègies seguides amb les descrites al “Barnga”, prèviament documentades (àudio)visualment a la primera sessió. Tot seguit s’organitza un concurs per donar, per votació entre iguals, els premis a l’alumnat en tres categories:

  • més perspicaç per descobrir situacions de mismatch intercultural (discerning/perspicacious)
  • millor mediador/a (supportive)
  • més creatiu/va (creative)

Els premiats rebran un objecte de marxandatge oficial de la Universitat de Barcelona, com per exemple una tassa o una ampolla d’aigua o material d’oficina.

La proposta que es presenta busca que durant el curs es treballi aquesta competència a nivell transversal, dotant a l’alumnat de recursos que poden aplicar també quan s’introdueixin en el món laboral. En aquest màster, per l’experiència de la primera promoció, l’alumnat graduat treballa en empreses internacionals o en entorns internacionals.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El principal objectiu del projecte és millorar la comunicació intercultural de l’alumnat del MIB, i per tant, la interacció entre l’alumnat, així com facilitar la seva col·laboració, treball en equip i cohesió de grup.

A més, també és útil perquè estiguin més preparats sobre les diferències en termes de burocràcia i de funcionament. Després de la sessió del joc es du a terme un debat amb els participants i es demana que omplin un qüestionari per avaluar tant la seva competència intercultural com la satisfacció amb l’activitat.

Objectius del joc BARNGA

En el joc Barnga, els participants experimenten el xoc d’adonar-se que, tot i que hi ha moltes similituds, persones de diferents cultures perceben les coses diferents o juguen amb diferents regles. Els jugadors aprenen que han d’entendre i reconciliar aquestes diferències si volen funcionar efectivament en el grup cross-cultural (McGregor: http://www.acadiau.ca/~dreid/games/Game_descriptions/Barnga1.htm).

Competències interculturals desenvolupades amb el BARNGA: Valoració i respecte per les diferències culturals i la diversitat; Tolerància a l’ambigüitat; Flexibilitat i adaptabilitat; Autoconeixement i autoconsciència; Consciència metacomunicativa; escoltar i  observar de manera activa (http://intercultural-learning.eu/de/Portfolio-Item/barnga/ )

Objectius del joc Camera Safari

‘Camera Safari’ desperta la curiositat dels participants i presenta un repte aconseguint que l’alumnat assoleixi activament l’aprenentatge de situacions reals. Això s’aconsegueix perquè es demana que documentin situacions interculturals, on els individuals prenen decisions de manera conscient i espontània sobre quines fotografies fer i per què.  

El procés de la ‘Camera Safari’ mostra les diverses maneres en les quals l’alumnat rep i actua davant de paisatges i interaccions lingüístiques que observa al seu voltant. Aquestes perspectives individuals i grupals estan condicionades per les experiències prèvies i l’entorn sociocultural de l’estudiantat, així com la seva comprensió de l’objectiu de la tasca.  A més, el disseny de la tasca permet aplicar una tècnica pedagògica en la qual el coneixement sobre la diversitat no es presenta com a quelcom fix, però la naturalesa impredictible dels paisatges lingüístics (i encontres interculturals) conviden a respostes úniques i múltiples (Hancock, 2012).

Codi del projecte: 
2020PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MERCE BERNARDO VILAMITJANA
Participants: 
Marta Panedès Guerrero, Marta Fernández-Villanueva Jané
Ensenyament/s: 
Màster en Empresa Internacional
Assignatures implicades: 
Treball Final de Màster
Mètodes de Recerca en Empresa Internacional
Gestió Internacional dels Recursos Humans
Estratègies docents per la millora/innovació: