Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany)

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Sensibilitzar l´estudiant sobre l’explotació de la pròpia competència intercultural per identificar estereotips i analitzar situacions crítiques de comunicació intercultural en alemany, tant en entorns laborals específics d´empresa com de la vida diària.

2. Introduir i dinamitzar la tutoria entre iguals per als estudiants que realitzin una estada de mobilitat internacional o vulguin realitzar pràctiques curriculars en departaments internacionals.

3. Identificar situacions crítiques interculturals rellevants en la interacció entre estudiants catalano-, castellano- i alemanyoparlants properes a l’experiència dels estudiants.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/045
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Panades Guerrero, Marta
Participants: 
Mireia Calvet, Marta Fernández-Villanueva, Maria Cristina Poblet, Oliver Strunk, Núria Vergés Bosch, Montse Cervera, Raquel Villero
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional
Administració i Direcció d´Empreses
Economia
Sociologia
Llengües i Literatures Modernes
Assignatures implicades: 
Segona Llengua per als Negocis I (Alemany)
Segona Llengua per als Negocis II (Alemany)
Tècniques de Comunicació Intercultural
Comunicació Intercultural (Alemany)
Textos Alemanys
Pràctiques Externes
Alemany per als Negocis
Llengua Alemanya IV