NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). Resolució febrer 2014

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID, corresponents al darrer trimestre de l'any 2013.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2014PID-UB/001 El pràcticum al grau de pedagogia: mapa, simulació i immersió Ruth Vila Baños Sense finançament
2014PID-UB/002 Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Javier Rodríguez Ferreiro Sense finançament
2014PID-UB/003 Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Rumen Rumenov Manolov Sense finançament
2014PID-UB/004 El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Joan Tomàs Pujolà

400€

2014PID-UB/005 Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Mireia Comas Via 400€
2014PID-UB/006 Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaime Gimenez Farreras Sense finançament
2014PID-UB/007 Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura "Protección internacional de los derechos humanos" Rosa Ana Alija Fernández Sense finançament
2014PID-UB/008 L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Lidia Arnau Raventós Sense finançament
2014PID-UB/009 Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real Concepción Patxot 720€
2014PID-UB/010 Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Carles Benedí González Sense finançament 
2014PID-UB/011 El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Montserrat Mitjans Arnal

Sense finançament 

2014PID-UB/012 Histoflash II Jordi Vilaplana Hortensi Sense finançament 
2014PID-UB/013 Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Begoña Torres Gallardo Sense finançament 
2014PID-UB/014 Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Margarita Mauri Álvarez Sense finançament
2014PID-UB/015 Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Rosa Maria Satorras Fioretti 1200€
2014PID-UB/016 Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo. Miquel Centelles Velilla 1200€
2014PID-UB/017 Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Maria Carmen Escolano Mirón 1200€
2014PID-UB/018 Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Esther Arroyo Amayuelas 1200€
2014PID-UB/019 Estudi de casos: una anàlisi amb perspectiva sociològica Marina Elias Andreu Sense finançament
2014PID-UB/020 Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Josep Maria Campanera Alsina Sense finançament
2014PID-UB/021 Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Miquel Calvo Llorca Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.