NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ JUNY DE 2019

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2019PID-UB/001 Introducción de SEMrush como metodología de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales Ana Maria Argila Irurita 400€
2019PID-UB/002

La dramatització com a recurs d’aprenentatge i avaluació formativa

Ilaria Bellatti 500€
2019PID-UB/003

Millorant competències dels futurs tècnics farmacèutics d'industria: qualitat total i zero errades

Encarnacion Garcia Montoya Sense finançament       
2019PID-UB/004 Respirem de fora endins i de dins enfora Aurea Navarro Sabate Sense finançament 
2019PID-UB/005 Simulació de rols en un escenari real. pràctiques escenificades a l’assignatura de laboratori i instrumentació biomèdica

Aurea Navarro Sabate

Sense finançament 
2019PID-UB/006 Disseny d’activitats d’aprenentatge basades en la simulació a la matèria dietoteràpia Mireia Urpi Sarda 200€
2019PID-UB/007

El Design Thinking i la co-creació com a eina estratègica per repensar espais d’aprenentatge

Andres Torres Carceller 470€
2019PID-UB/008 Evaluación de los aprendizajes a las asignaturas de practicas externas del grado de ciencia y tecnología de los alimentos y del máster de desarrollo e innovación de alimentos

Rafael Llorach Asuncion

250€
2019PID-UB/009 Introducció de l'us de casos a l'ensenyament pràctic de l'Anatomia dins el grau de Ciències Biomèdiques

Laura Monica Martinez

Sense finançament 
2019PID-UB/010 Replantejament del disseny i sistema d’avaluació del treball final de grau en el grau de nutrició humana i dietètica Maria Perez Bosch Sense finançament 

2019PID-UB/011

Dret i món digital. L'aprenentatge digital del Dret a través del PBL

Monica Navarro Michel 1000€

2019PID-UB/012

El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil

Estel Marin Cos

Sense finançament 

2019PID-UB/013

El Practicum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes

Nuria Rajadell Puiggros

Sense finançament 

2019PID-UB/014

Ens preparem pel futur!

Maria Feliu Torruella

750€

2019PID-UB/015

Farmacologia de Recerca i Innovació

Victor Fernandez Dueñas Sense finançament 

2019PID-UB/016

Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa

Sergio Villanueva Baselga 800€

2019PID-UB/017

Implementació de processos d’avaluació entre iguals per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre en el Grau de Mestre d’Educació Primària.

Laura Pons Segui 1500€

2019PID-UB/018

Los Datos abiertos y sus posibilidades en el mundo de la empresa mediante Learning by Doing con Moodle

Susana Marin Feria

Sense finançament 

2019PID-UB/019

L’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

M. Isabel Ursula Civera Lopez

Sense finançament 

2019PID-UB/020

Us del portafoli per millorar l'aprenentatge teóric-pràctic en Cirugía Bucal

Maria Angeles Sanchez Garces

Sense finançament 

2019PID-UB/021

Accions docents per a millorar el nivell del registre acadèmic escrit en llengua espanyola, dels estudiants de Filologia

Cristina Illamola I Gomez

600€

2019PID-UB/022

Xarxes socials i canvi climàtic: creació plataformes digitals per a la difusió del coneixement, la sensibilització social i la promoció de la sostenibilitat

Jofre Carnicer Cols

Sense finançament

 

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.