NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). Resolució juny 2014

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID, corresponents al segon trimestre de l'any 2014.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2014PID-UB/034 Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès Mercedes Cuenca Raya Sense finançament 
2014PID-UB/035 Introducció del debat competitiu en l’aprenentatge d’Economia al grau de Relacions Laborals Josep Oriol Escardíbul Sense finançament
2014PID-UB/036 DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família Elisabet Almeda 750€
2014PID-UB/037 Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Jaime Fernández

1800€

2014PID-UB/038 Aprenentatge basat en casos de l’entorn professional: estimació i determinació de propietats d’interès ambiental i farmacològic Elisabet Fuguet Sense finançament
2014PID-UB/039 Activitats d’aprenentatge col•laboratiu com a estratègia docent per potenciar competències transversals i específiques. Óscar Núñez 100€
2014PID-UB/040 Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Concepció Amat 300€ 
2014PID-UB/041 Capacitació dels estudiants de Farmàcia com agents educadors de la salut per a la població adulta de Catalunya. Una innovació de les assignatures Promoció de la Salut i Estades en Pràctiques Tutelades de la Facultat de Farmàcia. Margarita Mª Fuentes Sense finançament
2014PID-UB/042 Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic; seguiment i valoració per part dels estudiants. Magda Rivero Sense finançament
2014PID-UB/043 Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Mª Mercedes Martínez Sense finançament
2014PID-UB/044 Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia Concepción San Martín

Sense finançament

2014PID-UB/045 Experiència educativa escolar o comunitària: descobrir, analitzar i compartir. Marina Elias Sense finançament
2014PID-UB/046 L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Teresa Mauri 1800€ 
2014PID-UB/047 Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia Roguer Bringue Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.