NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). Resolució març 2015

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i Lingúística i el PMID, corresponents al primer trimestre de l'any 2015.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2015PID-UB/001 Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de psicologia Nuria Codina Mata 300 euros
2015PID-UB/002 Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al grau de treball social Jordi Ibarz Gelabert Sense finançament
2015PID-UB/003 Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Ignasi Puigdellivol Aguade 1.740 euros
2015PID-UB/004 Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Maria Elena Cano Garcia 1.150 euros
2015PID-UB/005 El programa d'aprenentatge-servei en el grau de treball social Violeta Quiroga Raimundez 3.600 euros
2015PID-UB/006 Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Natalia Judith Laso Martin Sense finançament
2015PID-UB/007 Replantejament del sistema d'avaluació de gramàtica descriptiva de l'anglès I Natalia Judith Laso Martin 2.700 euros
2015PID-UB/008 Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Gemma Lopez Sanchez Sense finançament
2015PID-UB/009 La competència informacional en el grau de psicologia Maria Jose Corral Lopez 1.500 euros
2015PID-UB/010 Disseny de noves pràctiques d’anàlisi genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Francisco Mestres Naval 611 euros
2015PID-UB/011 Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura anàlisi instrumental del grau de química Jose Manuel Diaz Cruz Sense finançament
2015PID-UB/012 Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Rosina Moreno Serrano 400 euros
2015PID-UB/013 Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? Una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Esther Vaya Valcarce 2.000 euros
2015PID-UB/014 Ensenyant a la inversa M. Del Carmen Gracia Ramos 3.600 euros
2015PID-UB/015 El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Antoni Font Ribas Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.