NOVES PROPOSTES D'INNOVACIÓ (REGISTRE)

Per registrar una nova proposta heu de fer servir aquest enllaç:

Espai personal RIMDA

 

NO ES RECONEIXEN COM A PID PROPOSTES CENTRADES EN:

  • Desenvolupament de Materials o Recursos Docents.
  • Estudis, Anàlisi o Recerques.
  • Incorporació de Nous Continguts als Programes Docents.

 

Procediment:

El procediment de registre i presentació de propostes consta de dues fases consecutives:

- FASE 1: PROPOSTA INICIAL

> Permet registrar una versió inicial de la proposta (descripció breu amb dades bàsiques).

> Aquesta versió inicial és valorada per part del RIMDA. Es procedeix a fer arribar una resposta per tal de procedir amb al FASE 2 o reenfocar la proposta, el més aviat possible.

> La fase 1 és oberta. Es poden presentar propostes en aquesta fase durant tot l'any.

- FASE 2: PROPOSTA DEFINITIVA 

> Permet ampliar la versió inicial de la proposta validada ja pel RIMDA (es requereix una descripció més àmplia que a la FASE 1). 

> Un cop complimentada, el docent responsable decideix presentar-la per a la seva avaluació seguint el calendari establert de reunions de la Comissió avaluadora (CAIDUB).
 

Documents de referència:

Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i projectes d'innovació docent que desenvolupa el RIMDA dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).
 

Requisits pel registre de les propostes:

- Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora i innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits,on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desenvolupar.

- El responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB.

 

Avaluació de les propostes presentades:

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2019

30 D'ABRIL 2019 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

JUNY 2019 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 d'abril de 2019.

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE 2019

30 DE SETEMBRE 2019 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2019 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 de setembre de 2019.

 

 

Els responsables de l'avaluació de les propostes són els membres de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB)

Els criteris que permeten a la Comissió validar les propostes com a Projecte d'Innovació Docent es poden consultar en aquest enllaç