NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). Resolució novembre 2014

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID, corresponents al tercer trimestre de l'any 2014.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2014PID-UB/048 Elaboración y análisis de casos psicosociales por parte del alumnado (2014-16) Álvaro Rodríguez Carballeira Sense finançament 
2014PID-UB/049 Creació d’una aplicació (app) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del grau de farmàcia en criteris mediambientals Josefina Prat Aixelà Sense finançament 
2014PID-UB/050 Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Lyda Halbaut Bellowa 1200€
2014PID-UB/051 Ús de metodologies d’elearning en l’assignatura de farmacologia dels graus d’odontologia i podologia Sílvia Sánchez González

1200€

2014PID-UB/052 Classe invertida (flipped classroom) experiència en el grau d'infermeria Ma. Pilar Sabater Mateu 150€
2014PID-UB/053 Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip Ma. Pilar Sabater Mateu 300€
2014PID-UB/054 “Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a botànica farmacèutica Joan Simon Pallisé 700€
2014PID-UB/055 Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral. Josefina Carrera Sabaté 1200€
2014PID-UB/056 Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle Miquel Calvo Llorca Sense finançament
2014PID-UB/057 Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis Marta Guinau Selles Sense finançament
2014PID-UB/058 La mejora del rendimiento académico a través de la tutorización y evaluación de los TFG del Grado de Gestión y Administración Pública Miguel Pérez Moneo Agapito

2500€

2014PID-UB/059 FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista Núria Vergés Bosch 1500€
2014PID-UB/060 Desplegament de les competències transversals a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Marina Solé Català 2400€
2014PID-UB/061 El joc de l'avaluació continuada Mercè Bernardo Vilamitjana 1500€
2014PID-UB/062 Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes Jorge Calero Martínez Sense finançament
2014PID-UB/063 Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris Mercè Boncompte Pons 1200€
2014PID-UB/064 Problemes socials i buits en el recull de dades estadístiques Clara Camps Calvet 900€
2014PID-UB/065 Anotación de documentos en línea para el aprendizaje del Derecho internacional Rosa Ana Alija Fernandez Sense finançament
2014PID-UB/066 Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina Santiago Ambrosio Viale 1200€
2014PID-UB/067 Actuacions docents per a la millora en l’aprenentatge autònom i rendiment acadèmic de l’alumne en l’àmbit de la Petrologia Meritxell Aulinas Juncà 1200€
2014PID-UB/068 Sistema intel·ligent de suport al Tutor d’estudis Laura Igual Muñoz 3600€
2014PID-UB/069 Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Roser Bono Cabré 450€
2014PID-UB/070 Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Ma. Victoria Girona Brumos 1200€
2014PID-UB/071 Avaluació acreditativa del “Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)” als ensenyaments d’enginyeries TICs Manuel Puig Vidal 1200€
2014PID-UB/073 Activitats formadores programades i competències adquirides Rosa Nonell Torres Sense finançament
2014PID-UB/075 La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Fernando Hernández Hernández Sense finançament
2014PID-UB/076 Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Jordi Colomer Farrarons Sense finançament
2014PID-UB/077 Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Mª. Cruz Molina Garuz Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.