Millora de l’aprenentatge en Osteologia a través de la creació d’una col·lecció osteològica docent

Presentació: 

Aquesta acció estratègica està encaminada a la millora docent en Osteologia Humana. Aquesta part de l’Anatomia Humana s’ensenya a les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge i Campus Clínic), de Biologia, i de Geografia i Història. En aquestes 3 facultats hi ha estudiants de 9 estudis de grau i 2 de postgrau: Medicina, Infermeria, Podologia, Odontologia,  Ciències Biomèdiques, Biologia, Arqueologia i Història; i màsters: Antropologia Biològica; i Estudis Avançats en Arqueologia. Tots aquests estudis comparteixen docència en Anatomia Humana, on la Osteologia hi té un pes important i s’ensenya habitualment a través de continguts teòrics i pràctics; malauradament, en tots aquests estudis la Osteologia s’ensenya, en major o menor grau, utilitzant models plàstics, on algunes estructures no s’observen en detall i on no hi ha variants anatòmiques, les quals enriqueixen la docència en aquest camp.

Es proposa la creació d’una col·lecció osteològica en col·laboració amb Cementiris de Barcelona, qui facilitarà el subministrament d’ossos humans d’edat i sexe coneguts. Aquests ossos arribaran al Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, on es processaran a la Sala de Dissecció. La part majoritària de la col·lecció s’emmagatzemarà a la osteoteca de la Sala de Dissecció del Campus Bellvitge, mentre que la resta de la col·lecció i d’acord a les necessitats existents s’enviarà al Campus Clínic de la mateixa Facultat, a la Facultat de Biologia, i a la Facultat de Geografia i Història, per tal de resoldre la necessitat existent en aquest campus del mateix tipus de material.

Objectius

- Millora de l’aprenentatge d’osteologia humana: substitució dels models plàstics per ossos humans reals, que augmenten el detall de les estructures i on es poden observar variants anatòmiques. A tal fi s’ha de crear una col·lecció osteològica a 4 campus pertanyents a 3 facultats.

- Habilitar espai d’estudi semblant a una biblioteca d’ossos: Osteoteca

Projecte Estratègic de Centre (PEDC)
Coordinació: 
Laura Mónica Martínez Martínez
Jordi Nadal Lorenzo
Miquel Dalmau-Pastor
Ensenyament/s : 
Graus: Medicina, Infermeria, Podologia, Odontologia, Ciències Biomèdiques, Biologia, Arqueologia i Història.
Màster: Antropologia Biològica, Estudis Avançats en Arqueologia