Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics Imatge de diagramació
    Enrere SL UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Assessorament Lingüístic i Terminologia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació


Correccions i traduccions » Tarifes de 2018

(aprovades pel Consell Social el dia 19 de juliol de 2018)

Gratuïtat

El servei de correcció de català i de traducció del castellà al català és gratuït per als textos administratius i de gestió universitària de caràcter institucional (cartes, oficis, convenis, actes, informes, convocatòries, memòries, plans docents, etc.).

També és gratuïta la correcció de català o d’anglès dels textos relacionats directament amb la docència (dossiers d’exercicis, apunts pràctics i teòrics, exàmens, qüestionaris d’avaluació, etc.) mitjançant les convocatòries anuals de correcció de materials docents.

Igualment, és gratuïta la traducció del castellà al català dels documents relacionats amb la docència, fins a un màxim de cinquanta pàgines. Si els treballs tenen una extensió superior, a la resta de la traducció se li aplica la tarifa corresponent.

Són gratuïtes també algunes traduccions institucionals cap al castellà o l’anglès. En aquest sentit, podeu demanar informació a l’adreça assessorament.sl@ub.edu.

Per poder dur a terme les feines amb el ritme adequat, és important planificar-les degudament i acordar els terminis. Si aquests no us convenen, només es poden modificar si es cobren les feines.

Finalment, per acord del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Comissionat per al Multilingüisme i la Gerència, el Consell Social va aprovar el dia 24 de juliol de 2013 una modificació de les condicions d’aplicació de la gratuïtat, segons la qual les unitats que generen ingressos no es poden beneficiar d’aquest concepte i se’ls apliquen les tarifes internes (bonificades, si escau).

 


Tarifes

  Tarifes internes bonificades Tarifes internes
(+ 21 % d’IVA)
Tarifes externes
(+ 21 % d’IVA)
Correcció de català o castellà 0,015 €/paraula 0,019 €/paraula 0,023 €/paraula
Correcció d’anglès 0,032 €/paraula 0,041 €/paraula 0,049 €/paraula
Traducció castellà català 0,062 €/paraula 0,080 €/paraula 0,096 €/paraula
Traducció altres llengües català o castellà 0,083 €/paraula 0,108 €/paraula 0,130 €/paraula
Traducció català o castellà altres llengües 0,103 €/paraula 0,135 €/paraula 0,175 €/paraula
Traducció automatitzada castellà català 0,033 €/paraula 0,043 €/paraula 0,052 €/paraula
Acompanyament per a les presentacions en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora
Tutories per a la millora dels textos escrits en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora

Les correccions de textos que presenten una dificultat especial tenen un recàrrec de fins al 20 %, que es comunicarà abans de començar la feina.
Una pàgina estàndard té 300 paraules.
Les feines urgents tenen un recàrrec del 50 %.
L’import mínim per servei és de 30 €.
A partir d’un pressupost de 1.000 €, els usuaris externs han d’avançar el 30 % de l’import total en encarregar la feina.
Per acceptar un servei nou, cal haver liquidat els anteriors.
Cal que apliqueu l’IVA quan tingueu un NIF propi, diferent del de la UB.
La traducció automatitzada inclou la postedició del text.

Tarifes internes bonificades

Les tarifes internes bonificades, subvencionades per la UB, s’apliquen a les unitats que tenen NIF UB o als estudiants i el professorat que ho fan a títol personal. S’apliquen, per tant, als textos produïts per algun dels col·lectius de la Universitat que tenen un caràcter institucional o estan relacionats directament amb l’activitat acadèmica, docent o de recerca (tesis, tesines, informes, articles per a revistes, conferències, discursos, currículums, etc.). Tingueu present els casos de gratuïtat.

Tarifes internes

Les tarifes internes s’apliquen als textos produïts o pagats pels organismes que integren el Grup UB (incloent-hi la Fundació Clínic, IDIBAPS, IDIBELL i IBEC).


Tarifes externes

Les tarifes externes s’apliquen a tots els textos que es corregeixen o es tradueixen per a algun usuari de fora de la Universitat (materials dels centres adscrits, documents d’antics alumnes associats a Alumni UB, documents d’altres entitats relacionades com ara instituts de recerca, textos d’empreses proveïdores, etc.).

També s’apliquen als documents que, tot i ser produïts per un usuari de qualsevol dels tres col·lectius de la UB (PDI, PAS i alumnat) o pels organismes del Grup UB, tenen una difusió o pagament externs a la Universitat (revistes, informes o projectes encarregats per empreses o per organismes de l’Administració, cartes i documents del professorat que té un despatx o una consulta privats, articles de grups de recerca, manuals universitaris o apunts del professorat publicats per alguna editorial, etc.).

No s’accepten encàrrecs de persones, institucions o empreses no vinculades amb la UB.

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 24.01.2018