Presentació

Objectius

En aquest espai web trobareu un conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per assolir els objectius següents:

 • Facilitar l’ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes en totes aquelles assignatures de l’ensenyament superior, de l’ensenyament secundari i d’altres ensenyaments que tenen aquesta disciplina per objecte d’estudi o mitjà de treball.
 • Afavorir que l’alumnat pugui aprendre aquesta disciplina de manera autònoma, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Millorar l’ensenyament del català com a llengua estrangera.
 • Proporcionar recursos i materials de suport als professionals de l’assessorament lingüístic i de la logopèdia, entre d’altres.

 

Continguts

En aquests moments, l’espai web recull els sons del català central, del nord-occidental, del valencià (central) i del balear (mallorquí), els quals constitueixen una fase d’un projecte més ampli que recollirà informació sobre altres varietats dialectals del català i que contindrà exercicis específics per a cada varietat dialectal. A més, hi ha un glossari de termes fonètics i fonològics, un apartat amb enllaços i fonts d'informació i més endavant hi haurà un apartat amb exercicis de pronúncia. El web, que disposa de dues interfícies bàsiques, s’organitza de la manera següent:

 

Interfície 1

 • Per mitjà de la pestanya Taules de sons, desplegable en funció de les diferents varietats dialectals, s'accedeix a les taules de sons corresponents. En aquesta secció, s’hi poden trobar quatre quadres animats que contenen els símbols fonètics pertinents als sons consonàntics (consonants), als sons vocàlics (vocals), als diacrítics i als suprasegmentals.
 • En tots els quadres, quan se situa el ratolí damunt d’un símbol, es desplega una finestreta amb una descripció de les característiques articulatòries del so que s’hi correspon, així com una breu referència a l’origen i a la forma del símbol fonètic en qüestió.
 • El quadre de consonants està dividit, com és usual, en funció del mode d’articulació, del lloc d’articulació i de la sonoritat del so consonàntic. Quan se situa el ratolí al damunt de cada mode i lloc d’articulació, es desplega una finestreta en què s’indica quins òrgans intervenen en la producció del so, de quina manera ho fan i en quin lloc del tracte vocal ho fan. Els sons sords apareixen a l’esquerra i els sonors, a la dreta.
 • El quadre de vocals està dividit, com també és tradicional, en funció del grau d’elevació lingual i del grau d’avançament lingual. Les finestretes desplegables, en aquest cas, aporten informació sobre els graus d’elevació i d’avançament possibles.
 • Els símbols continguts en els quadres de diacrítics i de suprasegmentals també van acompanyats de finestretes que contenen informació sobre l’ús i la posició d’aquests elements.
 • Finalment, a la part superior dreta, trobareu l’enllaç Comparació de sons, que condueix l'usuari a una pàgina que permet comparar els sons per mitjà de diagrames articulatoris animats en Flash.

 

Interfície 2

Quan es fa clic en cadascun dels símbols fonètics dels quadres de consonants i de vocals, s’accedeix a una fitxa amb informació sobre el so que s’hi correspon.

Aquesta fitxa conté el material següent:

 • A l’esquerra, un vídeo en què parlants nadius articulen el so seleccionat en diferents posicions dins de la paraula (inicial, medial i final), sempre que això és possible.
 • Al mig, un diagrama articulatori animat que representa la trajectòria de l’aire i els moviments dels òrgans articulatoris que intervenen en la producció del so en qüestió. Aquest diagrama articulatori té dos formats: vídeo i Flash. Com més fosques són les boles que representen el flux de l’aire, més obstruent és el so. Inversament, com més clares són, més sonant és.
 • A la dreta, un espectrograma i un oscil·lograma acompanyats d’un arxiu de so que es corresponen amb cadascuna de les paraules pronunciades pels parlants nadius. A més, hi ha la possibilitat de visualitzar el so segmentat amb línies vermelles per tal de distingir-lo dels altres sons de la paraula.
 • Al mig, sota el diagrama articulatori, l’enllaç Palatograma i imatges reals, que conté, per a la majoria de sons, informació  sobre el grau de contacte entre la llengua i el paladar, i imatges i vídeos (corresponents a l’articulació de cadascun dels sons) obtinguts per mitjà de la ressonància magnètica dinàmica.
 • A la part superior dreta, l’enllaç Parts del tracte vocal, que conté un diagrama articulatori interactiu amb les designacions que reben les diferents parts del tracte vocal (articuladors).

 

Indicacions per als usuaris