Enllaços i fonts d'informació

El projecte en el marc de la recerca al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona 

Programa Recercaixa 2011

Recerca al Departament de Filologia Catalana

 

Enllaços amb infomació sobre el català

Fonètica general, fonètica catalana i altres disciplines

Correcció fonètica i aprenentatge del català com a L2

Entonació del català i d’altres llengües romàniques

Transcripció fonètica en català

Enllaços amb informació sobre totes les llengües

Curs de fonètica amb exercicis

Glossari de termes fonètics, fonològics i lingüístics

Fonts fonètiques i taules sonores (IPA)

Diagrames articulatoris dinàmics, videoclips i altres animacions

Imatges fetes amb raigs X i animacions del tracte vocal i de les cordes vocals

Fonètica acústica, espectrogrames i síntesi de la parla

Percepció de la parla

Dialectes, accents i sons de diferents llengües del món

Enllaços amb informació sobre les llengües romàniques

 

 

Francès i occità

 

SyMiLa

Thesoc i Daddipro

Atlàs interactiu de l’intonacion de l’occitan 

 

BaTelÒc 

 

Phonologie du Français Contemporain

 

 

 

Gallec

 

AMPER-Galicia

 

Arquivo do Galego Oral (AGO)

 

Dicionario de pronuncia da lingua galega

 

FOLERPA - Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA

 

Índices do Atlas Lingüístico Galego

 

Instituto da Lingua Galega

 

Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)

 

 

 

Italià

 

 

Parlaritaliano.it

 

Società di Linguistica Italiana

 

 

Portuguès

 

Interactive atlas of the Prosody of Portuguese

 

Reference Corpus of Contemporary Protuguese (CRPC)

 

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (Online Resources)

 

 

Romanès

 

Romanian Anonymous Speech Corpus (RASC)

 

 

Sard

 

Sardegna Digital Library

 

Interactive Atlas of Romance Intonation

 

 

Fonts d'informació

Bonet, Eulàlia i Lloret, Maria-Rosa (1998) Fonologia catalana: Ariel Lingüística.

Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa i Mascaró, Joan (2000) Manual de transcripció fonètica: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions, Bellaterra. Enllaç a Google Llibres.

Carrera-Sabaté, Josefina (2001) Fonètica pràctica del català oriental i nord-occidental: Salvatella, Barcelona.

Julià-Muné, Joan (2003) Diccionari de fonètica: Edicions 62, Barcelona.

Julià-Muné, Joan (2005) Fonètica aplicada catalana: Ariel, Barcelona.

Lloret, Maria-Rosa (2011) La fonologia del català (Col·lecció «El que sabem de...». Articles de suport a la docència.): Grup Promotor / Santillana Educación S. L. Disponible en línia.

Pullum, Geofrey K. i Ladusau, William A. (1996) Phonetic Symbol Guide: The University of Chicago Press, Chicago i Londres. Enllaç a Google Llibres.

Rafel, Joaquim; Palmada, Blanca; Julià, Joan; Lloret, Rosa; Recansens, Daniel; Fernández, Ana Ma.; Planas, Sílvia; Martínez Celdrán, Eugeni i Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (1998) El món dels sons: Edicions Alambor, Benicarló. Disponible en línia.

Recasens, Daniel (1996) Fonètica descriptiva del català: Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

Recasens, Daniel (2014) Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants: Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. Enllaç a Google Llibres.