Notícies

Mitjans de comunicació

 

Presentacions del projecte

Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll; Pilar Prieto-Vives (2015) «Els sons del català i les Guies de pronunciació del català: de la descripció fonètica a l'aplicació d'eines per a l'aprenentatge de català». Comunicació presentada a la I Jornada-taller sobre l'ensenyament de la pronunciació. Desembre del 2015, Aula Capella, Universitat de Barcelona.
 
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol i Núria Gil-Bordes (2014) «The new version of the website “The sounds of catalan”. Goals, improvements, perspectives and impact». Comunicació presentada a l'EDULEARN14. Barcelona.
Maria Cabrera i Clàudia Pons-Moll (2013). «Els sons del català: presentación del proyecto y taller de fonética». Conferència invitada de l'Institut Ramon Llull / Lectorat de català / Institut de Romanística de la Universität Berlin. Berlín, juny del 2013.
Power Point de la presentació.

Maria Cabrera i Clàudia Pons-Moll (2013). «Els sons del català: presentació del projecte i taller de fonètica». Conferència invitada de l'Institut Ramon Llull / Lectorat de català de la Universität Leipzig. Leipzig, juny del 2013. Presentació disponible en línia.
 
Clàudia Pons-Moll (2012). Curs convidat «L'eina Els sons del català», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. Bellaterra, juliol 2012.

Clàudia Pons-Moll (2011). Curs convidat «Ensenyament i TIC», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. Bellaterra, juliol 2011.

Clàudia Pons-Moll (2010). Curs convidat «L'eina Els sons del català», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. Bellaterra, juliol 2010. Presentació disponible en línia.
 
Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (2009). «Internet Assisted-Phonetics. The Sounds of Catalan». Comunicació presentada per EDULEARN 09. Barcelona, juliol del 2009.

Joan Solà, Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (2009). «Presentació oficial del web Els sons del català». Aula Magna, Universitat de Barcelona, març del 2009.
 
Clàudia Pons-Moll (2009). Curs convidat «L'eina Els sons del català», dins dels cursos d'estiu «El català com a llengua estrangera. Eines i estratègies», organitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona per Anna Bartra, Teresa Cabré i Dolors Poch. Bellaterra, juliol 2009.

Clàudia Pons-Moll (2008). «El tractament de la fonètica a les escoles de Catalunya. Estat de la qüestió i reptes per al futur». Conferència invitada als cursos d’estiu «Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de llengües i continguts.» organització per la Universitat d'Alacant, Alacant.

Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (2007). «Development of technological tools for teaching and learning Catalan phonetics via the internet». Comunicació presentada a la Phonetics Teaching & Learning Conference. Article disponible en línia.
 
 

Articles

Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol i Núria Gil-Bordes (2014). «The new version of the website “The sounds of catalan”. Goals, improvements, perspectives and impact». EDULEARN14. Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona. Article disponible en línia.
 
Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol, Imma Creus-Bellet, Ana M. Fernández-Planas i Clàudia Pons Moll (2014). «“Guies de pronunciació del català”: tools and reflections to modify articulatory habits at university» EDULEARN14. Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona. Article disponible en línia.
 
Maria Cabrera i Josefina Carrera (2013). «Els sons del català: una eina d'aprenentatge autònom?». @tic. Revista d'innovació educativa 10. Article disponible en línia.
 
Josefina Carrera (2012). «Els sons del català. Una propuesta para la docencia de la fonética catalana». Dins: M. Cruz i M. Trenchs (eds.). Experiencias de innovación docente en la enseñanza universitaria de las Humanidades. Barcelona: Octaedro, pp. 73-89.
 
Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (2009). «Internet Assisted-Phonetics. The sounds of Catalan». 
 
Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll (2009). «Internet Assisted-Phonetics. The sounds of Catalan». EDULEARN09 Proceedings (indexat al Web of Knowlege). Barcelona. Article disponible en línia
 
 

Docència i formació relacionada amb el projecte

  • Acords Erasmus amb participació de les responsables del projecte

Acord Erasmus Docent Universitat de Barcelona / University College London
Coordinació: Helen Murray / Andrew Nevins (UCL) - Joan Santanach / Clàudia Pons-Moll (UB)
Durada: 2013-2015

Presentacions, xerrades i classes relacionades amb l'acord Erasmus UCL / UB:

Clàudia Pons-Moll (2014). «(Un)Derived Environment Effects in Catalan and Other Romance Languages». Xerrada convidada al Workshop on Ibero-Romance Phonology and Morphology. University College London. Londres, 18 de març. Organitzat per SOAS and the London Phonology Seminar. Notícia del Departament de lingüística i llengua anglesa de la University of Manchester.
 
Clàudia Pons-Moll (2014). «Morphologically Driven Underapplication, Lexical Exceptions, Loanword Phonology and Second Language Acquisition in Catalan. Which is Their Lowest Common Denominator?» [amb exemples del web «Els sons del català»]. Xerrada convidada al Workshop on Ibero-Romance Phonology and Morphology. University College London. Londres, 18 de març. Organitzat per SOAS and the London Phonology Seminar. Programa en línia.
 
Clàudia Pons-Moll (2014). «(Un)Derived Environment Effects in Catalan and Other Romance Languages». Xerrada convidada. University College London. Londres, 18 de març. Organitzat per Department of Linguisitics and English Language.  Enllaç a la presentació. Notícia del Departament de lingüística i llengua anglesa de la University of Manchester.
 
Clàudia Pons-Moll (2014). «(De)constructing URs: the free-ride approach under the light of Catalan and Spanish vowel epenthesis». Seminari presentat en el marc del curs PLIN3104: Underlying Representations, impartit pel professor Andrew Nevins. University College London. Londres, 20 de març. Organitzat per Psychology and Language Sciences.
 

Acord Erasmus Docent Universitat de Barcelona / Universität Freiburg 
Participació: Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll 
Durada: indefinida

 

  • Docència impartida per les responsables del projecte

Llicenciatura «IberoCultura» (Clàudia Pons-Moll)

Màster «Creating Cultures - Dinàmica cultura en les llengües i literatures romàniques» (Clàudia Pons-Moll)

Màster «European Linguistics» (Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll)

Grau de Filologia Catalana (Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll)

Grau de Comunicació i Indústries Cultural (Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll)

Màster oficial interuniversitari «Estudis avançats de llengua i literatura catalanes» (Josefina Carrera-Sabaté i Clàudia Pons-Moll)

 

  • Formació

Josefina Carrera-Sabaté i Lea Feliu van assistir a les «Sessions de formació en comunicació» organitzades pel Programa RecerCaixa al Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra al desembre de 2013.

 

Activitats organitzades

Data: 4 i 5 de febrer de 2016
Lloc: Aula Magna, Universitat de Barcelona
Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i GrOC
Díptic i programa disponibles en línia
 
Data: 18 de desembre de 2015
Lloc: Aula Capella, Universitat de Barcelona
Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (FONCAT, GeVAD i GEV)
Cartell i díptic disponibles en línia
 
Data: del 28 al 30 de gener de 2015
Lloc: Universitat de Barcelona
Clàudia Pons-Moll forma part, amb altres membres del comitè assessor del projecte, de l'organització de la dotzena edició de l'Old World Conference in Phonology (2015) 
 
Xerrada-taller sobre el web «La Dialectoteca del Español» a càrrec de Carlos-Eduardo Piñeros (University of Auckland, Nova Zelanda)
Data: 28 de novembre de 2013
Lloc: Aula 1.4, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Organitza: Departament de Filologia Catalana / Secció de Lingüística / Programa RecerCaixa i Grup d'Estudi de la Variació
 
Xerrada-taller sobre el web «The Sounds of Spoken Language» a càrrec de Carlos-Eduardo Piñeros (University of Auckland, Nova Zelanda)
Data: 26 de novembre de 2013
Lloc: Aula 0.2, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Organitza: Departament de Filologia Catalana / Secció de Lingüística / Programa RecerCaixa i Grup d'Estudi de la Variació
 
Xerrada sobre «Prospects and Challenges in Digital Phonology Resources: Portuguese and Beyond» a càrrec d'Andrew Nevins (University College London)
Data: 12 de novembre de 2013
Lloc: Aula 3.6, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Organitza: Departament de Filologia Catalana UB (Secció de Lingüística) / Programa RecerCAIXA