Taules de sons - Valencià

consonants

Lloc d'articulació
Mode d'articulació
bilabial
labiodental
dental
alveolar
postalveolar
palatal
velar
oclusiu
africat
fricatiu
nasal
vibrant
bategant
lateral
aproximant

diacrítics

ensordit
endarrerit
avançat
dental
abaixat
apujat
velaritzat
sil·làbic
no sil·làbic

suprasegmentals

accent primari
accent secundari
allargament
grup menor
grup major
límit sil·làbic

vocals

Avançament lingual
Elevació lingual
anterior
central
posterior
alta
mitjana alta
mitjana baixa
baixa