Alvarado Costa, Joaquim

Email
quim.alvarado@gmail.com
Dades professionals
Investigador. Llicenciat en Història, Universitat de Girona
Àrea
Història Contemporània
Recerca

Línies de recerca:

  • Història social i econòmica del negoci del suro.
  • Anàlisi sociològica dels treballadors de la indústria surera.
  • Estudis locals sobre l’evolució del negoci del suro en localitats i regions determinades.
  • Estudis sobre empreses i comerciants del sector surer.

Projectes d'investigació finançats:

  • “Mundos del trabajo en transición: cualificacion, movilidad y desigualdades” (2018-2021) HAR2017-84030P, IP:Cristina Borderías.
Publicacions
  • Publicacions més recents:

2019 - Alvarado, J.; “Cambios estructurales, migraciones y movilidad laboral en el sector corchero catalán a principios del siglo XX”; Revista de Historia Industrial, núm. 77, pp. 149-176

2019 - Alvarado, J.;  “Can Montaner”; Gavarres, núm. 35, pp. 60-61.

2018 - Alvarado, J.; L’efecte de la Primera Guerra Mundial sobre la indústria surera. Cassà de la Selva, 1914-1920”, Les guerres i els seus efectes. Cassà de la Selva, segles XIV-XX, Ajuntament de Cassà de la Selva, pp. 97-108

2018 - Alvarado, J.; Parejo, F.M.; De la diversificación a la especialización. La incursión de la família Torrellas en el negocio corchero (1879-1923)”; Revista de Historia Industrial, núm. 72, pp. 109-136.

2016 – Alvarado, J.; Parejo, F.M.; Indústria i comerç del suro. Els Torrellas de Tossa (1879-1923), Centre d’Estudis Tossencs, Tossa,.

2015 – Alvarado, J.; Parejo, F.M.;“La explotación catalana de las dehesas extremeñas. Los Torrellas, 1879-1923, Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva històrica e transdisciplinar; Diputación de Badajoz, pp. 91-118.

  • Participacions recents a congressos:

2017 - Alvarado, J.; Cambios estructurales, migraciones y movilidad laboral en el sector corchero catalán a principios del siglo XX”; “Crisi i reconstrucció dels mercats de treball durant la industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica”, XVII jornadas de historia del trabajo; TIG, Universitat de Barcelona

2015 - Alvarado, J.; Parejo, F.M.; “La explotación catalana de las dehesas extremeñas. Los Torrellas, 1879-1923”; O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva històrica e transdisciplinar, Pônte de Sor,

Altres

Podeu trobar més informació personal i acadèmica als següents enllaços: Academia.edu o Researchegate