Enllaços d'interès

Associacions, Xarxes i Hubs d'Història del Treball Enllaç
International Institute of Social History [ISSG]
https://socialhistory.org/
Red Española de Historia del Trabajo [REHT]
https://www.um.es/reht/
European Labour History Network [ELHN]
https://socialhistoryportal.org/elhn
Global Labour History Network [GLHN] https://socialhistoryportal.org/glhn
The International Association of Labour History Institutions [IALHI] http://www.ialhi.org/
Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social [ALIHS]
https://networks.h-net.org/tags/alihs
Strikes and Social History International Association [IASSC]
http://www.iassc-mshdijon.fr/?lang=fr
Società Italiana di Storia del Lavoro [SISLav]
http://www.storialavoro.it/al-presente-10/
Association française pour l’histoire des mondes du travail [AFHMT]
https://afhmt.hypotheses.org/
Australian Society for the study of labour History Association [ASSLH]
http://www.labourhistory.org.au/
International Federation for Research on Women’s history [IFRWH]
http://www.ifrwh.com/
Réseau Européen d'Information et Documentation sur l'Amérique Latine [REDIAL]
http://www.red-redial.net/fr/redial.html
Social History Portal
https://socialhistoryportal.org/


Congressos i notícies vinculades amb la Història del Treball Enllaç
International Institute of Social History https://socialhistory.org/en/news-events
Social History Portal https://socialhistoryportal.org/news
Società Italiana di Storia del Lavoro http://www.storialavoro.it/convegni/
International Economic History Association http://www.ieha-wehc.org/congresses.html
Asociación de Demografía Histórica (ADEH) http://www.adeh.org/?q=es/node/862
European Social Science History Conference (ESSHC) https://esshc.socialhistory.org/
Asociación Española de Historia Económica http://www.aehe.es/congresos-y-actividades/
Asociación de Historia Contemporánea https://www.ahistcon.org/congresos.html
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) http://aeihm.org/actividades
Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA) http://seha.info/es/CONGRESOS/


Museus, biblioteques i arxius vinculats amb la Història del Treball Enllaç
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
http://mnactec.cat/es/
WWW Virtual Library Labour History
http://www.iisg.nl/w3vl/museums.html