Jornades

El Grup de Recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya Treball, Institucions i Gènere (TIG) organitza unes Jornades anuals sobre Història del Treball que tenen l'objectiu de millorar la coordinació entre les investigacions en curs, estimular els debats entre especialistes i contribuir al desenvolupament de la perspectiva de gènere en els estudis històrics sobre el treball.

XIX Jornades

Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2021
Salarios y economías familiares

XVIII Jornades

Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2018
Historia del trabajo: Balance y perspectivas.

XVII Jornades

Barcelona, 8 i 9 de juny de 2017.
Crisi i reconstrucció dels mercats de treball durant la industrialització: mobilitat laboral, social i geogràfica.

XVI Jornades

Barcelona, 30 i 31 de maig de 2016.
Gremis, col·legis, treball i gènere. Agremiats, col·legiats i artesans, segles XVI - XIX.

XV Jornades

Barcelona, 4 i 5 de juny del 2015.
Els tractes del treball: salaris i altres formes de remuneració (s. XVIII - XX).

XIV Jornades

Barcelona, 21 i 22 de maig de 2014.
Les professions liberals a Espanya, 1850 - 1950.

XIII Jornades

Barcelona, 9 i 10 de maig del 2013.
Les dones en el món dels negocis i en la gestió financera i del patrimoni immobiliari familiar.

XII Jornades

Barcelona, 3 i 4 de maig 2012
Treball infantil i gènere.

XI Jornades

Barcelona, 28 i 29 d'abril 2011.
Treball i salut en perspectiva històrica (s. XIX - XX).

X Jornades

Barcelona, 27 i 28 d'abril de 2010.
La formació de classes treballadores. Organització del treball i polítiques educatives.

IX Jornades

Barcelona, 28 i 29 d'abril de 2009.
Velles i noves formes d'ocupació i precarietat.

VIII Jornades

Barcelona, 2 i 3 d'abril de 2008.
Gènere i història del treball. Treball i cultura visual.

VII Jornades

Barcelona, 11 d'abril i 2 de maig de 2007
Com funcionen els mercats de treball?

VI Jornades

Barcelona, 22 i 29 de novembre de 2006
Pobresa, assistència i gènere.

V Jornades

Barcelona, 6 d'abril de 2005.
Les dones i la família. Estratègies familiars a Espanya i Europa.

IV Jornades

Barcelona, 15 d'abril de 2004.
Dones, moviments socials i benestar. Noves perspectives historiogràfiques.

III Jornades

Barcelona, 19 de març de 2003.
Nivells de vida i estratègies de subsistència. Noves perspectives historiogràfiques.

II Jornades

Barcelona, 20 i 21 de març de 2002.
El món de les professions

I Jornades

Barcelona, del 21 de Febrer al 28 de Març de 2001.
Gènere i Història del Treball. Conceptes, Mètodes i Fonts