Tusell, Tura

Investigadora predoctoral a la Universitat de Barcelona.

Email
turatusell@ub.edu
Àrea
Història Contemporània
Recerca
  • Història Social
  • Història de la Família
  • Història del Treball
  • Demografia Històrica
  • Història de les Dones


Doctoranda:

  • Títol provisional de la tesi: El servei domèstic a la Barcelona del segle XIX.
  • Directora: Cristina Borderías Mondéjar
  • Resum: Aquest projecte de recerca té per objectiu analitzar un sector laboral, el del servei domèstic, al llarg del segle XIX català, fent èmfasi a la realitat barcelonina. La importància que la historiografia ha donat a la industrialització –i al treball fabril– i el fet que el servei domèstic fos un sector eminentment femení ha fet que aquest passés desapercebut per gran part de la historiografia a casa nostra. De totes maneres, i contràriament al que es podria arribar a pensar, el servei domèstic no és un sector antiquat, un vestigi del passat preindustrial, sinó un treball fonamental –tot i que enormement precaritzat– a les societats contemporànies. Estudiar aquest sector laboral ha d’ajudar a entendre la participació de les dones a uns mercats de treball en transició, a posar èmfasi en la importància dels serveis en el desenvolupament social i econòmic català i a parar atenció en els diferents mecanismes desenvolupats per garantir la reproducció social en aquesta època d’intensos canvis.


Publicacions
  • Participacions recents a comunicacions i congressos:

2021 - "«Anar a servir». Sirvientas internas en las ciudades catalanas (1860-1930)” a La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI. Asociación Española de Historia Contemporánea (Córdoba, Espanya).

2021 - “Género y salarios en el Servicio Doméstico de Instituciones Asistenciales: el Hospital de la Santa Creu (1800-1860)” a Salarios y economías familiares. XIX Jornadas de Historia del Trabajo. Grup de Recerca Treball, Institucions i Gènere i Red Española de Historia del Trabajo, Barcelona (Barcelona, Catalunya).

2020 - “Fonts per l’estudi del servei domèstic: la Barcelona contemporània” a Barcelona: ciutat, història i memòria en femení. Museu d’Història de Barcelona (Barcelona, Catalunya).


  • Altres:

Febrer 2021 - Premi Rosalind Franklin al millor TFM en perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona

Desembre 2020 - Segon Premi als "Premis Temps, Espai i Forma" de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona