2020-2021 Projecte de recerca

Salut reproductiva

Fem fora els tòxics de les nostres (noves) vides

Aquest projecte sobre salut reproductiva està centrat en la formació i divulgació de coneixements sobre els efectes en la salut reproductiva dels contaminants químics ambientals presents en els aliments. En aquest sentit, la població objecte del projecte és el sector sanitari (pediatres, llevadores, infermeres i ginecòlegs de centres de salut i hospitals) i la població de dones embarassades i lactants residents a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu és ampliar i millorar la informació sobre els consells alimentaris amb èmfasis en el paper dels riscos dels contaminants ambientals en les fases d’embaràs, lactància i alimentació dels nens.

Dins de l’àmbit de la salut reproductiva, els riscos per exposició a tòxics ambientals no formen part dels protocols actuals d’informació per a dones embarassades i lactants. El projecte, per tant, planteja
també una problemàtica socialment feminitzada. Per això, es preveu explicitar tant en les
formacions com en els materials de difusió, que es tracta d’una responsabilitat que no recau únicament en la dona, ni tampoc en l’àmbit domèstic, sinó que el problema dels contaminants tòxics persistents en el consum alimentari és una responsabilitat social i política que implica a tothom.

Coordinat per: Observatori de l’Alimentació ODELA

Finançat per: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria: Convocatòria General de Subvencions

Codi del projecte: 20S04561-001

Periode: setembre 2020 – desembre 2021

Cristina Larrea-Killinger

Investigadora Principal

Professora titular del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona.

larrea@ub.edu

Membres de l’equip:

  • Lina Casadó (U. Rovira i Virgili)
  • Miguel Company (U. de Almería)
  • Montserrat Fábregas (Hospital del Mar, Barcelona)
  • Andrés Fontalba (U. de Almería)
  • Cristina Larrea Killinger (U. de Barcelona)
  • Maria Clara de Moraes Prata Gaspar (U. de Barcelona)
  • Araceli Muñoz (U. de Barcelona)
  • Eva Zafra (U. Rovira i Virgili)
Share This