Cultura del Do, aprenentatge servei, integració social i ciutadania

Objectius generals

 1. Analitzar experiències puntuals d’adopció de la metodologia de l’aprenentatge-servei, així com processos de generalització a centres d’educació formal per tal d’identificar les condicions d’empoderament del professorat, de innovació dels equips i de transformació de la cultura dels centres.
 2. Estudiar els processos que permeten que les entitats socials desenvolupin projectes d’aprenentatge-servei i les administracions locals formin una xarxa educativa.
 3. Sistematitzar les condicions, principis i accions que permeten dissenyar activitats d’ApS, incorporar-les a la cultura del centre i ampliar la capacitat educativa del territori.

Descriptors

 • Inclusió social
 • Justícia global
 • Projectes de treball amb servei a la comunitat

Equip Investigador

Recerques

 • Disseny, implementació i diagnosi d’activitats d’ajuda mútua en joves amb risc d’exclusió social. Fundació Santa María. Codi 310119
 • Seguiment, sistematització i avaluació de la implementació de l’aprenentatge servei a les entitats que treballen en Educació per a la Justícia Global (Ajuntament de Barcelona, Direcció de Justícia Global y Cooperació Internacional)
 • Construcció de xarxes de participació ciutadana a l’àmbit local a través d’experiències d’aprenentatge servei . Codi oficial: 2019DEMOC00006.
 • Pedagogía Adoratriz: Propuestas de transferencia, implementación y mejora de la cultura pedagógica. Asessorament i implementació del Plan Estratégico 2018-20 (accions formatives i materials pedagògics). Període 2018-2020
 • Pedagogía del don e Inclusión Social: mejorar la realidad de la intervención. Asessorament a equip educatiu i desenvolupament de guía/model d’intervenció a l’entitat Sicar cat. Període 2018-2020 (pendent de finalitzar per la pandémia 2021)
 • “Cultura del do, Aprenentatge Servei, Integració social i Ciutadania” RecerCaixa 2013.
 • “Aprenentatge Servei i Educació en Valors” RecerCaixa (2010ACUP00219).

Publicacions

Gijón, M. (2021) Pedagogía en contextos de prostitución: relaciones y prácticas de reconocimiento y emancipación, a Albertín, P.; Langarita J.A. (2021) Prostitución, contextos fronterizos y corporalidad. Diálogos para la acción. Barcelona: Icaria, 2021, p.373-39, ISSBN: 978-84-9888-986-4 
Martín, X.; Bär, B.; Gijón, M., Puig, J.M.; Rubio, L. (2021) El mapa de los valores del aprendizaje-servicio. The service learning values, a Alteridad. Revista de Educación., 2021, vol. 16, núm. 1, p.12-22, ISBN: 1390-325X 
Zapata, D.; Gijón, M. (2021) Cuerpo y trabajo sexual: dialogando con mitos, ideas y esterotipos a Albertín, P.; Langarita J.A. (2021) Prostitución, contextos fronterizos y corporalidad. Diálogos para la acción. Barcelona: Icaria, 2021, p.173-192, ISSBN: 978-84-9888-986-4

Benelli, C. & Gijón, M. (2020) (In)Tessere relazioni educative.Teorie e pratiche di inclusione in contesti di vulnerabilità, Milan: Franco Angeli, ISBN:978-88-351-0798-9 

Gijon, M. (2020) Pedagogia, somriure i reconeixement. Elements per construir el vincle educatiu en contextos de vulnerabilitat, a Compàs d’amalgama, 2020, vol. 1, p.38-44, ISBN: 26-96-0982  
Gijon, M. (2020) Pedagogia del dono e relazione educativa, a Benelli, C. & Gijón, M. (2020) (In)Tessere relazioni educative, Milan: Franco Angeli, p.157-172,  ISBN:978-88-351-0798-9
Gijon, M. (2020) Entrare in relazione, costruire un’alleanza e promuovere l’empancipazione, a Benelli, C. & Gijón, M. (2020) (In)Tessere relazioni educative, Milan: Franco Angeli, p.15-32,  ISBN:978-88-351-0798-9
Gijón, M.; Martín, X.; Puig, J. (2020) Educación social, relaciones y altruismo: pedagogía del don como factor de inclusión, a Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Albacete: LiberLibro y Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona, p.362-369, ISBN: 978-84-17934-76-7
Gijón, M. (2020) Relación educativa y ciclo de donación: el reconocimiento en contextos de vulnerabilidad, a Naval, C.; Bernal, A.; Jover G.; Fuentes, J.L.; Cárxenas A.R. (2020) Una acción educativa pensada. Reflexiones desde la filosofía de la educación. Madrid: Dykinson, p.393-403, ISBN:978-84-1377-141-0
Mateos, A.; Gijón, M.; Hernández, H.; Montero, C.; Girbés, S.; Díaz, F. (2020) Guia del practicum d’Eduació Social (PRACSOC). Barcelona: UB, ISBN: 978-84-9168-503-6 

Martín, X. (2020). Una pedagogía a favor de la inclusión. Revista de Educación Social, 30. 139-155.

Martín, X.; Vila, C. (2020). Prácticas para facilitar el empoderamiento de los jóvenes en riesgo de exclusión en Lleixà, T.; Bozu, Z.; Aneas, A. Educació 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos. Barcelona, IRE-UB (Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona).
Puig, J.M; Martín, X. (2020) Aprender a convivir y habitar el mundo: Evidencias desde la didáctica de la competencia social y ciudadana. Dossier Graó – 2462-5914.
Martín, X.; Gijón, M. (2019) Un profesor dins i fora del aula, a Martín, X. (Coord.) (2019) Josep Maria Puig i Rovira. Educació, valors i aprenentatge servei. Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, p.34-42, ISBN: 978-9168-299-8
Martín, X.; Gijón, M.; Puig, J.M (2019) Pedagogía del don. Relación y servicio en Educación, a ESE. Estudios Sobre Educacion, 2019, vol. 37, p.51-68, ISBN: 1578-7001  
Gijón, M. (2019) Espacio íntimo de la pedagogía: relación educativa y su triple dimensión formativa como dinamismo de ciudadanía, a Educatio Siglo XXI, 2019, vol. 37, núm. 1 (Marzo 2019), p.131-145, ISBN: 1699-2105 

Gijon, M.; Martín, X. (2018) Seyla Benhabib, a  Buxarrais, M.; Vilafranca, I. (coord.) Una mirada femenina de la educación moral. Desclée de Brouwer, p.205-230. ISBN:978-84-330-2974-4

Martín, X.; Puig, J.; Gijón, M. (2018) Reconocimiento y don en la educación social, a Edetania, estudios y propuestas sodio-educativas,  núm 53 (2018), p.45-60,  ISBN: 0214-8560

Martín, X.; Puig, J.; Rubio, L.; Gijón, M.; López-Dóriga, M.; Bär, B.; Calvet, J.; Palos, J. y Graell, M. (2018). Introducción ¿Cómo difundir el aprendizaje-servicio? RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 6, 2-5. DOI10.1344/RIDAS2018.6.2 

Gijón, M. (2017) Adorers’Pedagogy. And experiencie of love, liberation and encounter, Roma: Sisters Adorers. Area of Liberating Action, ISBN: 978-84617-8417-2
Gijón, M. (2017) Pedagogía Adoratriz. Una experiencia de amor, liberación y encuentro, Madrid: RR.Adoratrices-Área de Acción Liberadora. ISBN: 978-84617-8417-2
Gijón, M. (2017) Relación educativa con mujeres en situación de prostitución: triple dimension de encuentro, alianza y emancipación, a Mínguez, R.; Romero, E. (2017) La educación ante los retos de una nueva ciudadanía. Actas del XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Universidad de Murcia, Murcia, p.625-633, ISBN: 978-84-697-7896-8
Matín, X.; Puig, J.; Gijón, M. (2017) Pedagogía del don e inclusión social: hacia una pedagogía del reconocimiento, a Minguez, R.; Romero, E. (2017) La educación ante los retos de una nueva ciudadanía. Actas del XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Universidad de Murcia, Murcia, p.616-624, ISBN: 978-84-697-7896-8
ico_llibre

Martín, X.;  Puig, J.M. y Gijón, M. (2018). Reconocimiento y don en la educación social en Edetania. Estudios y propuestas socioeducativas. Julio 2018

Martín, X. (coord.) (2018). Educar-se és de valents. Aprenentatge servei amb adolescents en risc d’exclusió social. Barcelona , Rosa Sensat. Premi Marta Mata de Pedagogia, 2017 (ISBN: 978-84-945290-9-2)

Martín, X; Puig, J.M; Gijón, M. (2017) Reconèixer per educar. Com incorporar l’aprenentatge servei a l’educació social. Barcelona, Fundació Bofill, ISBN: 978-84-946592-5-6
ico_llibre

Martín, X. (2016). Hacer que pasen cosas. en  Palou, J.; Fons, M. i Cela, J. (2016) Nuevos escenarios, nuevos aprendizajes. Dosier Graó. septiembre, 2016. (ISSN: 2462-5930 D.L.: B 11968-2016)

Martín, X. (2016). Proyectos con alma. Trabajo por proyectos con servicio a la comunidad. ISBN: 978-84-9980-731-7
 ico_llibre Puig, J.M. (Coord.) (2012). Compromís cívic i aprenentatge a la Universitat: Experiències i institutcionalització de l’aprentatge servei, 108 pp. Editorial: Graó.
ico_llibre Martín, X.; Rubio, L. (coords). (2010). Prácticas de ciudadanía. Diez experiencias de aprendizaje Servicio, 203 pp. Editorial: Octaedro.
ico_llibre Puig, J.M. (coord).(2009). Aprendizaje Servicio. Educación y compromiso cívico, 168 pp. Editorial: Graó.
 ico_llibre Martinez, M. (Ed.) (2008) Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Barcelona: Octaedro.

Congressos, conferències i cursos

XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía. La Educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes. (Santiago de Compostela, 8-9 de julio, 2021). Presentación comunicación: El altruismo como reto para la inclusión

“Cuestiones en torno a la investigación sobre Género en Educación”, participación como ponente en la mesa ‘Cuestiones en torno a la investigación sobre Género en Educación’, en la I CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE RECERCA EN EDUCACIÓ, Reptes, tendències i compromisos. IRED-UB, Barcelona 4 al 5 de noviembre de 2019

“Trabajando la Inclusión Social desde el Aprendizaje-Servicio”, Conferencia invitada en las I Jornadas de RIADIS ‘Tejiendo en red’ sobre aprendizaje servicio y actividad física, Universidad de Granada, 24 d’octubre de 2019
Gijón, M.; Martín, X.; Puig, J., comunicació, “Educación social, relaciones y altruismo: pedagogía del don como factor de inclusión”, I Conferencia Internacional de Recerca en Educació. Reptes, tendències i compromisos. IRED’2019. Barcelona 4 i 5 de noviembre de 2019.
Gijón, M., comunicació, “Relación educativa y ciclo de donación. El reconocimiento en contextos de vulnerabilidad”, IX Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. CIFE 2019. Sevilla 11 a 13 septiembre

Martín García, X.; Gijón Casares, M.; Araujo Ulisses F.; Benelli, C., participació al simposium “Prácticas de Educación Moral en contextos de vulnerabilidad. Reconocimiento y comunidad”, a 44th Annual AME Conference 2018 Barcelona, 8 a 10 novembre de 2018.

“Pedagogia i Prostitució: intervenció socioeducativa i acompanyament” Conferència invitada en el marc del seminari mensual Treball Sexual i Frontera: Obrint el debat, Universitat de Girona, 12 de novembre de 2018

“Educació Social i Prostitució”, conferència-taller a la Jornada ‘Camins i Perspectives professionals de l’Educació Social. Persperctives18, organitzada pel CEESC, Barcelona 19 abril de 2018.

Martín, X.; Puig, J.M; Gijón, M., comunicació, “Pedagogía del don e inclusión social: hacia una pedagogía del reconocimiento”, a XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Murcia, 21 a 23 de noviembre 2017.

Gijón, M., comunicació “Relación educativa con mujeres en situación de prostitución: triple dimensión de encuentro, alianza y emancipación” a XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Murcia, 21 a 23 de noviembre 2017.
“Relazione Educativa”  Conferència invitada Corso di Laurea di Filosofia e Corso di Pedagogia. Dipartimento di Civilità Antiche e Moderne dell’Università degli Estudi di Messina, Messina-Sicilia, 10 de maig de 2017.
“Quin és l’estat de la ‘etica a la professió? Com es resolen els conflictes de valor?” Participació com a ponent a la taula rodona Peixera ètica: Quin és l’estat de la ‘etica a la professió? Com es resolen els conflictes de valor?, CEESC Barcelona, 6 de novembre de 2017

Últims posts al blog

 • El guardó és un reconeixement internacional a la bona feina.
 • D'esquerra a dreta: Maria Rosa Buxarrais, Josep Maria Puig i Miquel Martínez.

El Grup de Recerca en Educació Moral rep un reconeixement internacional

El Grup de Recerca en Educació Moral (GREM), del Departament de Teoria i Història de [...]

44th Annual AME Conference 2018

Welcome to the 44th AME Conference in Barcelona! The 44th Conference of the AME Association [...]

La veu dels infants arriba a la política

Durant els dies 13 i 14 de desembre tindrà lloc a CaixaForum Barcelona el simposi [...]

Per una pedagogia d’ajuda entre iguals. Reflexions i pràctiques.

Presentació de llibre Presentem la recent publicació de la professora Maribel De la [...]