Informació

Col·labora en la docència de l’assignatura Ètica, Valors i Educació Social i en línies d’investigació:

  • Aprenentatge servei i educació per a la ciutadania.
  • Transformació de centres educatius.
  • Escola: comunitat democràtica i interacció.

Llibres publicats

Articles publicats

Bär, B.; Rubio, L.; Campo, L. (2019). El ApS: De la experiencia a la mirada de ciudad educadora. Learning & Pedagogics Harvard Deusto (17), pp 17-23. ISSN: 2444-0027
Bär, B. y Puig, J.M. (2018). Cada curso un aprendizaje-servicio. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 6, 69-87. DOI10.1344/RIDAS2018.6.9
Martín, X.; Puig, J.; Rubio, L.; Gijón, M.; López-Dóriga, M.; Bär, B.; Calvet, J.; Palos, J. y Graell, M. (2018). Introducción ¿Cómo difundir el aprendizaje-servicio? RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 6, 2-5. DOI10.1344/RIDAS2018.6.2
BÄR, B.; CAMPO, L.; MONZÓ, M.; RIFÁ, J. y RUBIO, L. (2018). Educación para la justicia global y aprendizaje aprendizaje-servicio:Ayuntamiento de Barcelona. Barcdelona, Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional. 
Trencar prejudicis i millorar resultats Bär, B.  (2016): Trencar prejudicis i millorar resultats. L’aprenentatge servei a l’IES Eduard Fontseré. Quaderns d’ApS. ISBN 978-84-945264-5-9
Bär, B. (2016): Aprenentatge servei, un enfocament inclusiu a l’educació especial. L’etapa 16-20 a l’Escola d’Educació Especial Xaloc de Sabadell. Quaderns d’ApS. ISBN 978-84-945264-6-6