Matrícula dels ensenyaments oficials de grau (curs2023-2024)

Què has de saber abans de matricular-te

Alumnat de nou accés

El curs 2023-2024 la UB utilitza, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants MónUB.

Per conèixer el dia i 'hora que t'han assignat, consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament. Pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

 

Tanmateix, per conèixer a fons l’ensenyament que has escollit i rebre tota la informació per a la matrícula, és molt important que assisteixis a les sessions informatives que ofereix el centre. Consulta la llista de sessions informatives.

 

Beca general

Per poder matricular-se condicionalment com a becari,: cal haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació. 

Cal acreditar, en el moment de la matricular-se, la modalitat de matrícula alternativa que la UB ha d’aplicar als crèdits no exempts de pagament, d’acord amb la convocatòria, o  si hi ha proposta de denegació de la beca. L’estudiant està obligat  a abonar el preu corresponent que resulti d’aquesta modalitat de matrícula alternativa, en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. En cas de proposta de denegació de la beca, aquest import s’ha d’abonar independentment de la interposició que la persona interessada faci dels recursos o al·legacions que s’estableixin en la resolució de la convocatòria.

Has de matricular-te amb el mateix document d’'identitat (DNI o NIE) que vas utilitzar per demanar aquests ajuts.  En cas que els documents no coincideixin, formalitza la matrícula i comunica-ho a la Secretaria d’Estudiants i Docència del teu centre. 

 

Consulta la informació sobre les beques i ajuts de'ensenyaments de grau i màster

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: 60 crèdits
  • Temps parcial: 30 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a aportar

Alumnat que continua estudis

Per conèixer el dia i l'hora assignats consulta amb anterioritat a la matrícula la informació específica del teu ensenyament

 

Beca general:

Per poder matricular-se condicionalment com a becari,: cal haver sol·licitat la beca general i no haver estat emesa proposta de denegació. 

Cal acreditar, en el moment de la matricular-se, la modalitat de matrícula alternativa que la UB ha d’aplicar als crèdits no exempts de pagament, d’acord amb la convocatòria, o  si hi ha proposta de denegació de la beca. L’estudiant està obligat  a abonar el preu corresponent que resulti d’aquesta modalitat de matrícula alternativa, en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. En cas de proposta de denegació de la beca, aquest import s’ha d’abonar independentment de la interposició que la persona interessada faci dels recursos o al·legacions que s’estableixin en la resolució de la convocatòria.. 

 

Consulta la informació sobre les beques d'ensenyaments de Grau

 

Descomptes en el preu de la matrícula

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d'indicar si gaudeixes d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 

 

Crèdits a matricular

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 46 i 60 crèdits
  • Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.

 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

 

 

Documentació a aportar

Campus d'Excel·lència BKC HUBc