Informació de matrícula específica de l'ensenyament (curs 2024-2025)

A E L
Administració i Direcció d'Empreses Economia Lingüística
Administració i Direcció d'Empreses- Sociologia (doble itinerari) Economia-Estadística (doble titulació) Llengües i Literatures Modernes
Administració i Direcció d'Empreses- Química (doble itinerari) Educació Social Llengües Romàniques i les seves literatures
Antropologia Social i Cultural Empresa internacional (International Business) M
Arqueologia Enginyeria Biomèdica Matemàtiques
Arqueologia - Hist˛ria (doble itinerari) Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Matemàtiques-Administració i Direcció d'Empreses
(doble itinerari) (Facultat d'Economia i Empresa)

Enginyeria Informàtica Matemàtiques-Administració i Direcció d'Empreses
(doble itinerari) (Facultat de Matemàtiques)
Belles Arts Enginyeria de Materials Matemàtiques-Enginyeria Informàtica (doble itinerari)

BioinformÓtica/Bioinformatics (UPF/UB/UPC/UAB) 

Enginyeria Química Medicina
Biologia Estadística (UB - UPC) Mestre d'Educació Infantil
Bioquímica Estudis Anglesos Mestre d'Educació Primària

Biotecnologia

Estudis Àrabs i Hebreus

Mestre en Educació Infantil - Mestre en Educació Primària(doble itinerari)
C Estudis Literaris N

Ciberseguretat (centre adscrit)

F Nutrició Humana i Dietètica
Ciència i Tecnologia dels Aliments Farmàcia Negoci Digital i Innovació en Turisme

Ciències Ambientals

Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica (Doble itinerari) O
Ciències Biomèdiques (Facultat de Biologia) Filologia Catalana Odontologia

Ciències Biomèdiques (Facultat de Medicina)

Filologia Clàssica P
Ciències Culinàries i Gastronòmiques (centre adscrit) Filologia Hispànica Pedagogia

Ciències del Mar

Filosofia Podologia

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (centre adscrit) 

Física

Psicologia
Ciències Polítiques i de l'Administració Física-Matemàtiques(doble itinerari) (Facultat de Matemàtiques)

Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (centre adscrit)

Cinematografia (centre adscrit) Fisioteràpia (UdG i UB) Producció de Música i So per a la indústria de l'Entreteniment (centre adscrit)
Comunicació Audiovisual G Q
Comunicació i Indústries Culturals Geografia i canvi global Química
Conservació-restauració de Béns Culturals Geologia R
Criminologia Gestió i Administració Pública Relacions Laborals
D Gestió d'Informació i Documentació Digital S
Disseny Gestió d'Informació i Documentació Digital-Comunicació Audiovisual (doble itinerari) Seguretat (centre adscrit)
Disseny i desenvolupament de videojocs i  jocs aplicats  (centre adscrit) H Sociologia
Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats (centre adscrit) Història T
Dret Història de l'Art Treball Social

Direcció i Gestió Gastronòmica (centre adscrit)

Història de l'Art / Història (doble itinerari) Turisme (centre adscrit)
Dret-Administració i Direcció d'Empreses
(doble itinerari) (Facultat de Dret)
I

Turisme i Negoci Digital i Innovació en Turisme (doble titulació)

Dret-Administració i Direcció d'Empreses
(doble itinerari) (Facultat d'Economia i Empresa)
Infermeria
Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració
(doble itinerari)
Infermeria Sant Joan de Déu (centre adscrit)
Dret-Gestió i Administració Pública (doble itinerari)  
Dret-Criminologia (doble itinerari)    
   
   
     

 

excel HUBc BKC