Resolució de la mobilitat SICUE per al curs 2024-2025

 

 

Resolució definitiva 2024 - 2025

Podeu consultar les places concedides en el següent enllaç*

*Disposes fins el 19 d'abril (inclòs) per reclamar o renunciar a la plaça


Acceptació i renúncies

Si t’han seleccionat per participar en el programa de mobilitat nacional SICUE per fer una estada temporal i no renuncies a la plaça, es considerarà que acceptes la plaça.

En cas de renuncia a la plaça, aquesta s’ha de comunicar a la secretaria de la teva Facultat. Si les renúncies es produeixen fora del termini establert per la universitat, excepte motiu justificat o causa de força major degudament justificat, quedaran exclosos de la possibilitat d'intercanvi durant un curs acadèmic.

En cas que es produeixin renúncies, la plaça assignada a la següent persona en llista d'espera, si n'hi ha, es podrà concedir en estricte ordre de puntuació, conforme als criteris establerts per cada universitat.


Acord Acadèmic

Els alumnes seleccionats hauran de complimentar l'acord acadèmic.

La data límit per signar aquest acord é el 15 de juliol de 2024.

La mobilitat està basada en aquest document, el qual descriu l'activitat a realitzar en el centre de destí, la qual serà reconeguda automàticament pel centre d'origen.

Signat digitalment per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí), tindrà caràcter de contracte vinculant.

Una vegada et sigui concedida la plaça SICUE has de posar-te en contacte amb el coordinador SICUE del teu centre (veure llistat de coordinadors) per tal d'omplir-lo. Amb aquest document podràs matricular-te a la Secretaria del teu centre. Consulta a la mateixa Secretaria els terminis de matrícula.

 

Informació per omplir l'acord Acadèmic:


 • Pots trobar-lo al teu centre o clicant aqui.
 • En el cas que el coordinador SICUE ho autoritzi, es pot incloure, com a màxim, una assignatura qualificada com a suspesa anteriorment.
 • A petició de l'estudiant i amb el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats, es pot incloure, com a màxim, una matèria d'una titulació diferent de la què s'ha obtingut plaça d'intercanvi.
 • El temps d'estada a la universitat de destí haurà de ser l'acordat a l'acord bilateral signat entre la UB i l'altra universitat (veure llistat d'acords bilaterals). En el cas d'haver obtingut una plaça per a tot el curs, l'alumne pot sol·licitar reduir l'estada a mig curs. Caldrà el vistiplau dels coordinadors SICUE d'ambdues universitats .

 

Modificació de l'acord acadèmic


L'acord acadèmic només podrà ser modificat en el termini d'un mes a partir de la teva incorporació al centre de destí. La sol·licitud haurà de ser signada per totes les parts implicades (interessat, Centre d'orígen i Centre de destí).

Contacte

 • Gestió Acadèmica
 • Afers Generals i Accés
  Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
 • 08028 Barcelona
  Telèfon: 934 021 753
 • Fax: 934 021 750
 • sicue@ub.edu
excel HUBc BKC