Skip to main content

Juan Martínez Gil

Universitat Jaume I
Departament de Filologia i Cultures Europees

Actualmente sin vinculación

05/05/2021

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigador predoctoral visitant / visiting fellow (01/09/2021 - 30/09/2021)

 

01/09/2021 - 30/09/2021 Ajut DRAC Formació Avançada de la Xarxa Vives

De / From Universitat Jaume I, Espanya / Spain, a / to Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/es/node/5583