ALTRES AJUTS

ESTADES MONTCELIMAR

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER PER A L'ANY 2024 DIRIGIDA A DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I FINANÇADA DE MANERA CONJUNTA PER LA FUNDACIÓ MONTCELIMAR I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l'estada, en laboratoris d'investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participant en escoles d'estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d'aquesta convocatòria l'assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

CONVOCATÒRIA

Resolució de14 de març de 2024, per la qual es convoquen ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger.

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari telemàtic que trobareu a través de l’enllaç següent: www.ub.edu/caiac/solBeca?idConvocatoria=50125

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del 3 al 30 d'abril de 2024 a les 14 hores.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA 2023 D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER DIRIGIDA A DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I FINANÇADA PER LA FUNDACIÓ MONTCELIMAR.

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l'estada, en laboratoris d'investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participant en escoles d'estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d'aquesta convocatòria l'assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

CONVOCATÒRIA

Resolució de 6 de març de 2023, per la qual es convoquen ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 de març al 31 de març de 2023 a les 14 hores.

Una vegada revisades les sol·licituds es publica la relació de sol·licitants que rebran una notificació electrònica amb indicació dels documents a esmenar.

RESOLUCIÓ

Resolució de 04 de setembre de 2023, de concessió addicional d’ajuts per a la realització d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2023 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar.

Resolució de 30 d'octubre de 2023, de concessió addicional d' ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger per a l’any 2023 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar.

Resolució de 04 de desembre de 2023, de concessió addicional d’ajuts per a la realització d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2023 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar.

Resolució de 18 de desembre de 2023, de concessió addicional d’ajuts per a la realització d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2023 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar.

Fins a 15 dies després de la teva tornada, podràs portar-nos la justificació de la teva estada. Aquesta està formada per els comprovants de les despeses de transport, la memòria de l'estada i el certificat del centre receptor.