ALTRES AJUTS

Altres ajuts predoctorals del teu interés podrien ser els següents:

  • AJUTS PREDOCTORALS SALVADOR DE MADARIAGA

Per a la realització d’un doctorat en l’Institut Universitari Europeu (IUE) de Florència durant 4 anys, dins dels àmbits de coneixement de Ciències Socials i Polítiques, Història, Economia i Dret.

"La convocatòria nacional serà publicada en breu i requerirà la inscripció prèvia a l'IUE, que es troba ja oberta fins al 31 de gener." I "Per a més informació podeu consultar la pàgina web dels programes de doctorat de l'IUE i els dubtes sobre la convocatòria s'atendran des de la bústia de correu becas.iue@universidades.gob.es"

  •  FUNDACIÓ TATIANA PEREZ DE GUZMAN EL BUENO

http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-investigacion/

  • AJUTS DEL GOVERN BASC

https://www.euskadi.eus/informacion/ayudas-al-personal-investigador-programa-predoctoral/web01-a3predoc/es/

 

A nivell informatiu, i tot i que no les gestionem nosaltres, et poden resultar d'interès els ajuts per estades de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons

https://www.fpedropons.org/index.php/ca/els-ajuts/bases-convocatoria