ALTRES AJUTS

ESTADES SANTANDER

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER PER A L’ANY 2024 DIRIGIDA A DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I FINANÇADA PEL BANC DE SANTANDER.

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d’estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d’adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l’estada, en laboratoris d’investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participació en escoles d’estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d’aquesta convocatòria l’assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

CONVOCATÒRIA

Resolució per la qual es convoquen ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger.

Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran a través de l’aplicatiu de Banc de Santander, omplint el formulari que trobareu en el següent link:

Beca Santander | Estades formatives Espanya i estranger 2024 doctorands UB (santanderopenacademy.com)

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del 11 de març al 10 d’abril de 2024.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER PER A L’ANY 2022 DIRIGIDA A DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I FINANÇADA PEL BANC DE SANTANDER.

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d’estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d’adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l’estada, en laboratoris d’investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participació en escoles d’estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d’aquesta convocatòria l’assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

CONVOCATÒRIA

Resolució per la qual es convoquen ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger.

Les sol·licituds i la documentació requerida es presentaran a través de l’aplicatiu de Banc de Santander, omplint el formulari que trobareu en el següent link:

http://app.becas-santander.com/program/becas-santander-investigacion-convocatoria-d-estades-2022-per-a-doctorands-de-la-ub

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del 17 de gener al 11 de febrer de 2022.

Resolució de 21 d'abril de 2022, de concessió d'ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger per a l'any 2022 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats pel Banc de Santander.

Fins a 15 dies després de la teva tornada, podràs portar-nos la justificació de la teva estada. Aquesta està formada per els comprovants de les despeses de transport, la memòria de l'estada i el certificat del centre receptor.

  • Memòria de l'estada formativa
  • Certificat de l'estada en un centre espanyol o estranger
  • Renúncia o canvi de dates de l'estada