Vés al contingut

Configuració manual de Safe Exam Browser (SEB) a OpenLMS

Configuració de Safe Exam Browser (SEB)

Require the use of Safe Exam Browser - En aquest apartat definiu si els estudiants només poden intentar el qüestionari mitjançant el navegador d'exàmens segur(SEB). Les opcions disponibles són:

  • No: Safe Exam Browser no és necessari per intentar el qüestionari.
  • Yes – Configure manually: no es farà servir cap plantilla per a la configuració del navegador d'exàmens segurs. Podeu configurar el navegador d’exàmens segurs manualment.
  • Yes – Use an existing template: es pot utilitzar una plantilla per a la configuració del navegador d'exàmens segurs. Les plantilles són gestionades per l’administrador de Moodle. La configuració manual sobreescriu la configuració de la plantilla.
  • Yes – Upload my own config: podeu penjar el vostre propi fitxer de configuració del navegador d'exàmens segurs. Es desactivaran totes les configuracions manuals i l'ús de plantilles.
  • Yes – Use SEB client config: No hi ha haurà cap configuració del navegador d'exàmens segur provinent de Moodle . El qüestionari es podrà intentar amb qualsevol configuració de Safe Exam Browser. Entregueu el fitxer de configuració del navegador d’exàmens segurs als estudiants per altres mitjans, com heu fet amb Moodle ≤ 3,8.

Yes – Use an existing template només es mostra quan realment hi ha plantilles per triar. Si un administrador no ha carregat cap plantilla i ha establert almenys una com Activada, l'opció no es mostra.

Safe Exam Browser config template - Trieu una plantilla per aplicar la configuració del navegador d’exàmens segurs. Aquest paràmetre només es mostra si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Use an existing template i quan hi hagi plantilles per triar. Si un administrador no ha carregat cap plantilla i ha establert almenys una com Activada, l'opció no es mostra

Show Safe Exam Browser download button - Escolliu si es mostrarà un botó de descarrega de Safe Exam Browser a la plana d'inici del qüestionari. Només es pot configurar si  Require the use of Safe Exam Browser està configurat a Yes – Configure manuallyYes – Use an existing templateYes – Upload my own config o Yes – Use SEB client config.

Show Exit Safe Exam Browser button, configured with this quit link - En aquest camp podeu introduïr un enllaç per sortir de Safe Exam Browser. Aquest enllaç es farà servir al botó "Exit Safe Exam Browser" de la pàgina que apareix després de l'enviament de l'examen. Fent clic al botó és possible sortir de Safe Exam Browser i anar a la URL indicadad sense entrar cap paraula de pas per sortir. Si el camp es deixa buit, llavors el botó "Exit Safe Exam Browser" no apareix i no hi ha cap enllaç definit per sortir de Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Ask user to confirm quitting - Si està activat, els usuaris hauran de confirmar el tancament de Safe Exam Browser quan es detecti un enllaç de sortida. Tingueu en compte que aquest paràmetre només afecta la sortida amb l'enllaç de sortida i no afecta la sortida amb el botó "Quit", Ctrl-Q o el botó tancar de la finestra principal del navegador. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Enable quitting of SEB - Defineix si els usuaris poden sortir de Safe Exam Browser amb el botó "Quit" de la barra d'eines de Safe Exam Browser o prement les tecles Ctrl-Q o el botó tancar de la finestra principal del navegador. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually o Yes – Use an existing template.

Quit password - Aquí és possible proporcionar una contrasenya que es demanarà quan els usuaris intenten sortir del navegador d'exàmens segurs amb el botó "Quit", Ctrl-Q o el botó tancar de la finestra principal del navegador. Si no s'estableix cap contrasenya, llavors Safe Exam Browser preguntarà "Are you sure you want to quit Safe Exam Browser?". Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually o Yes – Use an existing template.

Enable reload in exam - Es fa servir per permetre la recàrrega de la pàgina durant un qüestionari (botó reload a la barra d'eines de Safe Exam Browser, barra d'eines del navegador, menú lateral d'iOS side, drecera de teclat  F5/cmd+R). La memòria cau pot donar una errada si l'usuari intenta tornar a carregar una pàgina sense connexió a Internet. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Show SEB task bar - Defineix si es mostra o no als usuaris la barra de tasques de Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Show reload button - Defineix si es mostra o no l'element de la interficie per recarregar la plana a la cantonada inferior de la barra de tasques. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task bar configurada a Yes.

Show time - Defineix si es mostra als usuaris un element a la barra de tasques amb l'hora actual. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task bar configurada a Yes.

Show keyboard layout - Defineix si es mostra als usuaris un element a la barra de tasques per triar la disposició del teclat. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task bar configurada a Yes.

Show Wi-Fi control - Defineix si es mostra als usuaris un element a la barra de tasques per triar la Wi-Fi. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task bar configurada a Yes.

Enable audio controls - Defineix si es mostra als usuaris un element a la barra de tasques per canviar el volum d'àudio. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task bar configurada a Yes.

Mute on startup - Defineix si el volum d'àudio es silencia al iniciar-se Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Show SEB task barEnable audio controls configurada a Yes.

Enable spell checking - Defineix si la verificació ortogràfica està habilitada a Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Enable URL filtering - Defineix si el filtratge d'URL està habilitat a Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually.

Filter also embedded content - Defineix si el filtratge d'URL s'aplica també al contingut incrustat a Safe Exam Browser. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Enable URL filtering configurat a Yes.

Expressions allowed - Introduïu un conjunt d’expressions senzilles contra les quals es prova URL i es permet accedir-hi durant un examen. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Enable URL filtering configurat a Yes.

Regex allowed - Introduïu un conjunt d’expressions regulars contra les quals es prova URL i es permet accedir-hi durant un examen. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Enable URL filtering configurat a Yes.

Expressions blocked - Introduïu un conjunt d’expressions senzilles contra les quals es prova URL i bloquejar-les per accedir-hi durant un examen. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Enable URL filtering configurat a Yes.

Regex blocked - Introduïu un conjunt d’expressions regulars contra les quals es prova URL i i bloquejar-les per accedir-hi durant un examen. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a Yes – Configure manually i Enable URL filtering configurat a Yes.

Allowed browser exam keys - Introduïu les Browser Exam Keys permeses per a les versions de Safe Exam Browser que tenen permís per accedir a aquest qüestionari. Si no s'introdueixen claus, Moodle no comprova les Browser Exam Keys. Només es pot definir si l'opció Require the use of Safe Exam Browser està configurada a "Yes – Upload my own config" o "Yes – Use SEB client config". Quan feu servir l'opció "Yes – Upload my own config", heu de tornar a descarregar el fitxer de configuració des de la página de l'intent del qüestionari (fent servir el botó "Download Configuration") i fer servir aquesta arxiu per calcular la Browser Exam Key a cada versió de SEB que volgueu permetre que el qüestionari es pugui fer servir. Aquesta nova Browser Exam Keys l'heu de copiar i enganxar al camp "Allowed browser exam keys"  (cada key a una linea nova). El motiu d'això és que Moodle canvia el valor de Start 'URL i el format del fitxer de configuració que heu carregat inicialment a la configuració del test, per tant, canvia la Browser Exam Key. Això no s'aplica quan es fa servir l'opció "Yes – Use SEB client config". Recordeu que és molt més senzill fer servir la Config Key que calcula Moodle automàticament .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo:

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte