Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Proclamació de candidatures a secretari/a de la comissió delegada del claustre de doctors

divendres, 14 octubre, 2022

El vicepresident del Claustre de Doctors per delegació del rector, d’acord amb el que estableix l’article 12.1 del Reglament del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, proclama les següents candidatures a secretari/a de la Comissió Delegació del Claustre de Doctors.

Dra. Marta Piñol Lloret

Dr. Ramon-Ricardo Vidal y Plana

(Es pot consultar el currículum presentat per a cada candidat/a clicant sobre el nom)

Etiquetes: