Contacte

  • Claustre de Doctors
  • Universitat de Barcelona
  • Finca Agustí Pedro i Pons
     
  • Av. Vallvidrera, 25
  • 618 141 405
  • cdub@ub.edu

Candidats

Proclamació de candidatures a vocals de la comissió delegada del claustre de doctors

14/10/2022

El vicepresident del Claustre de Doctors per delegació del rector, d’acord amb el que estableix l’article 12.1 del Reglament del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, proclama les següents candidatures a vocals de la Comissió Delegació del Claustre de Doctors.

Dra. Ma Teresa Estrach Panella

Etiquetes: 

Proclamació de candidatures a secretari/a de la comissió delegada del claustre de doctors

14/10/2022

El vicepresident del Claustre de Doctors per delegació del rector, d’acord amb el que estableix l’article 12.1 del Reglament del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, proclama les següents candidatures a secretari/a de la Comissió Delegació del Claustre de Doctors.

Dra. Marta Piñol Lloret

Etiquetes: