Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective

Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective

Tipus de publicació
Data
Editorial
Taylor & Francis
Titol Llibre / Revista
International Journal of Cultural Policy
Número revista
Vol. 24, 2018 (5)

Aquest número especial de l'International Journal of Cultural Policy ofereix una visió general de les polítiques culturals a Iberoamèrica. A més d'articles centrats en el desenvolupament de polítiques culturals en països específics, inclou també articles que analitzen polítiques culturals particulars en una perspectiva transnacional, parant atenció a les seves múltiples transferències programàtiques. Altres articles d'aquest número se centren en el desenvolupament de la diplomàcia cultural i les xarxes institucionals dins d'aquesta àrea. D'aquesta manera, el número monogràfic pretén ressaltar els punts en comú entre els països i les relacions entre ells, oferint així una visió nova i més profunda del desenvolupament de polítiques culturals a la regió iberoamericana. Aquesta visió està informada per la noció de família de nacions proposada per Castle (1993), la rellevància de la qual en l'anàlisi d'una política cultural regional també s'avalua a través de la seva aplicació en aquest cas.

Arxius