Arturo Rodríguez Morató

Arturo Rodríguez Morató

Despatx
2424, Facultad de Economía
Telèfon
93 403 98 49
E-mail
rodriguez.morato@ub.edu

Arturo Rodríguez Morató és Catedràtic de Sociologia i director del CECUPS a la Universitat de Barcelona. És Doctor en Sociologia i Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva especialitat és la sociologia de la cultura i de les arts. Ha estat Visiting Scholar a la New School for Social Research (2013 i 1997), a la University of Cambridge (2005) i la University of Exeter (2002), la Maison des Sciences de l'Homme (2012) i la E.H.E.S.S. (1987). Al llarg dels anys, ha exercit nombroses responsabilitats en diferents organitzacions acadèmiques i organitzat múltiples conferències i congressos. Ha estat membre del Scientific Committee de les International Conferences on Cultural Policy Research des de 2014, Associate Editor de Sociopedia.isa (2009-2015), coordinador del Programa de Doctorat en Sociologia de la UB (2010-2012), membre de Consell del Centro de Investigaciones Sociológicas (2010-2012), Vicepresident d'investigació de la International Sociological Association (2006-2010) i President del seu Comitè d'investigació sobre Sociologia de les Arts (1998-2002), Vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia (2010- 2013) i Coordinador del seu Comitè d'investigació sobre Sociologia de la Cultura i de les Arts (1998-2015). Ha estat també director de la Seventh International Conference on Cultural Policy Research (Barcelona, ​​2012) i del I ISA Fòrum of Sociology (Barcelona, ​​2008).

Arturo Rodríguez Morató ha realitzat nombroses investigacions sobre professions i mercats artístics, cultura i territori, política cultural, patrimoni i identitats culturals. Entre els projectes finançats que ha dirigit figuren els següents: CulturalBase: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (Comissió Europea, Programa Horizon 2020, 2015-17), El sistema de la política cultural a Espanya (Ministeri de Ciència i Innovació; 2009 -11), Subvencions públiques en arts escèniques a Espanya: volum econòmic, models de decisió i eficàcia dels objectius (Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública; 2006-07), El sistema de la política cultural a Catalunya (Fundació Bofill, 2002-03), la dinàmica cultural barcelonina (Ajuntament de Barcelona-Diputació de Barcelona-Fundació Autor, 1998-1902), la condició social del compositor i el mercat de la música contemporània a Espanya (SGAE, 1990- 92), la sociologia de la cultura a França (CIRIT, 1987).

Arturo Rodríguez Morató. Álvaro Santana-Acuña. . Sociology of the Arts in Action. New Perspectives on Creation, Production and Reception. Palgrave Macmillan Cham.

Imatge eliminada.

 

This edited collection…

+

Arturo Rodríguez Morató., Matías I. Zarlenga. . Heritage tourism / Urban conservation. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies.
+

Arturo Rodríguez Morató., Mariano Martín Zamorano. . Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective. International Journal of Cultural Policy. Taylor & Francis. Vol. 24, 2018 (5).

Aquest número especial de l'International Journal of Cultural Policy ofereix una visió general de les polítiques culturals a Iberoamèrica. A més d'articles centrats en el desenvolupament de polítiques culturals en països específics, inclou també articles que analitzen polítiques culturals particulars en una perspectiva transnacional, parant atenció a les seves múltiples transferències…

+
Arturo Rodríguez Morató. . The challenge of real cultural democratization. Breaking the Fourth Wall: Proactive Audiences in the Performing Arts. Elverum. Kunnskapsverket. 180-186.
+
Arturo Rodríguez Morató., Matías I. Zarlenga. . Culture-led urban regeneration policies in the Ibero-American space. International Journal of Cultural Policy. 24 (5). 628–646.
+

Arturo Rodríguez Morató. Santana Acuña, Álvaro. . La nueva sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y global. Gedisa.

Este libro, editado por Arturo Rodriguez Morató y Álvaro Santana Acuña, nos presenta a una nueva generación de sociólogos y sociólogas hispanohablantes que impulsan una profunda renovación de la sociología de las artes, lejos de los parámetros en los que el estudio sociológico del arte se situaba hace medio siglo. La sociología de las artes ha evolucionado fuerte-mente, sobre todo en el área…

+

Arturo Rodríguez Morató. . Política cultural e territorialidades na Espanha: a experiência da complexidade. Políticas culturais: olhares e contextos. Sao Paulo. Itaú Cultural.
+

Arturo Rodríguez Morató. . Max Weber y la sociología de la música. Max Weber, Los fundamentos racionales y sociológicos de la música. Madrid. Tecnos.
+

Arturo Rodríguez Morató. . The Culture Society: A Heuristic for Analyzing Cultural Change in the Global Age. Sociology Today: Social Transformations in a Globalizing World. London. Sage.
+
Arturo Rodríguez Morató. . El análisis de la política cultural en perspectiva sociológica. Claves introductorias al estudio del caso español. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS). Monográfico extraordinario: La política cultural en España: los sistemas autonómicos.. Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. Vol. 11, núm. 3. 15-38.
+
Arturo Rodríguez Morató. Rius Ulldemolins, Joaquim. . Presentación, Monográfico extraordinario. La política cultural en España: los sistemas autonómicos. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS). Monográfico extraordinario. La política cultural en España: los sistemas autonómicos. Santiago de Compostela. Vol. 11, núm. 3. 9-14.
+

Arturo Rodríguez Morató. . Consensos e controvérsias sobre a cultura na sociologia contemporânea. Sociologia: Consensos e Controversias. Porto Alegre, Brasil. Tomo Editorial .
+

Arturo Rodríguez Morató. . A metamorfose do valor cultural na sociedade contemporânea: desafios e paradoxos. Novos Trilhos Culturais: Práticas e Políticas. Lisboa, Portugal. ICS.
+

Arturo Rodríguez Morató. . La emergencia de una capital cultural europea. La metaciudad: Barcelona. Transformación de una metrópolis. Barcelona. Anthropos.
+

Arturo Rodríguez Morató. Bouzada Fernández, Xan. . Sociología de la cultura y de las artes. La sociología en España. Madrid. CIS.
+
Arturo Rodríguez Morató. . La sociedad de la cultura. Ariel.

¿Cual es la situación de fondo de la cultura contemporánea? ¿Que lugar ocupa y que papel despempeña la cultura en la sociedad de nuestros días? ¿Es hoy más importante que antes o se ha vuelto, por el contrario, más trivial? ¿Cuáles pueden ser los horizontes deseables? ¿En qué debería consistir la acción cultural en la actualidad?

+