Mariano Martín Zamorano

Mariano Martín Zamorano

E-mail
marianozamorano@ub.edu

Mariano Martín Zamorano és doctor en Gestió de la Cultura i el Patrimoni per la Universitat de Barcelona (UB). La seva tesi "La disputa sobre la representació exterior a les polítiques culturals contemporànies: el cas de la paradiplomàcia cultural de Catalunya", va rebre el Cum Laude i la Menció Internacional (2015). Zamorano té un Màster en Gestió Cultural (UB), és llicenciat i professor en Arts Visuals per la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina, i també va realitzar el Grau en Història de l'Art a la mateixa Universitat. Actualment està cursant estudis de grau en Ciències Socials a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Al llarg de la seva carrera ha obtingut quatre beques de recerca individuals. L’any 2010 va obtenir una beca / contracte de Personal de Recerca en Formació (APIF-UB), que va facilitar la realització del seu doctorat.

Zamorano està especialitzat en les polítiques culturals públiques tant en l'àmbit nacional com internacional i té diverses publicacions en revistes científiques, llibres i capítols de llibres en aquests camps. Compta amb més de deu anys d'experiència en el disseny, coordinació i desenvolupament de projectes científics, participant en més de dotze investigacions científiques finançades. Aquests projectes han estat finançats per la Universitat Nacional de Cuyo, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) i la Comissió Europea (H2020), entre altres institucions.

Zamorano ha estat Visiting Scholar al Departament d'Administració de les Arts, Educació i Política de la Universitat Estatal d'Ohio (2012), professor associat de la UB (2017) i actualment imparteix classes a tres màsters diferents en diplomàcia, política i gestió culturals per a la UOC i la UB. També és investigador postdoctoral en el projecte europeu (H2020) UNCHARTED com part de l’equip de la UB que integra el seu consorci. Des de 2010 és membre del Centre d'Estudis de Cultura, Política i Societat (CECUPS).

Mariano Martín Zamorano. Joaquim Rius Ulldemolins., Alexandre Gagnon Couture. . Culture, langue et diversité culturelle en Catalogne: la politique culturelle et ses IAP. Culture, Language, and Cultural Diversity: Cultural Policy and its Policy Instruments. Ottawa. Presses de l'Université d'Ottawa.
+
Mariano Martín Zamorano. . Cultural policies in Madrid and Barcelona during the “governments of change” (2015-2019): Towards a post creative city?. Cultural Policy in Europe: Cultural Rights, Management and Governance. New York. Routledge.
+

Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. . Citizen participation in liberal and illiberal European cultural policies. Cultural policies in Europe: A participatory turn?. Toulouse. Éditions de l’Attribut. 63-89.
+
Mariano Martín Zamorano. . Nuevos actores de la diplomacia cultural, ciudades, sociedad civil, RRSS y entorno digital. Informe sobre el estado de la cultura 2020. La acción cultural exterior de España. Madrid. Fundación Alternativas. 43-57.
+

Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet., Emmanuel Négrier. . Política y diplomacia cultural en las relaciones Euro-Latinoamericanas y caribeñas: génesis, discurso, praxis y prospectiva. Retos de las relaciones culturales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Barcelona. Quaderns Gescènic. 23-51.
+

Arturo Rodríguez Morató., Mariano Martín Zamorano. . Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective. International Journal of Cultural Policy. Taylor & Francis. Vol. 24, 2018 (5).

Aquest número especial de l'International Journal of Cultural Policy ofereix una visió general de les polítiques culturals a Iberoamèrica. A més d'articles centrats en el desenvolupament de polítiques culturals en països específics, inclou també articles que analitzen polítiques culturals particulars en una perspectiva transnacional, parant atenció a les seves múltiples transferències…

+
Mariano Martín Zamorano. Lluís Bonet. . A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case. Cultural Policy and the People: the rise of Populism and the crisis of Political Pragmatism'. Istambul. Iletisim-İstanbul Bilgi University. Cultural Policy Yearbook 20. 75-87.
+

Mariano Martín Zamorano. . Introducción: Postpolítica y vigencia del nacionalismo en el Estado español. Debats. Revista de Cultura, poder y sociedad. V. 131 (1).
+

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J.. . La política cultural exterior en el Estado español: de la diplomacia cultural al branding de la marca país. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Valencia. Universidad de Valencia. 393-421.
+

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, Joaquim. . Federalism, cultural policies and identity pluralism: Cooperation and conflict in the Spanish quasi-federal system. . Publius: The Journal of Federalism. V. 45 -nº2. 167-188.
+

Mariano Martín Zamorano. Rius Ulldemolins, J.; Klein Caballero, R.H.. . ¿Hacia un modelo sudamericano de política cultural? Singularidades y convergencias en Uruguay, Paraguay y Chile en el siglo XXI. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Amsterdam. V. 96, 2014. 5-34.
+

Mariano Martín Zamorano. . La evolución de las políticas culturales del Paraguay: hegemonías y transformaciones. Cuadernos de Observación en Gestión y Políticas Culturales. nº1. 8-23.
+

Mariano Martín Zamorano. . ¿Genio o Ingenio? Historia del arte conceptual en Mendoza. Giróscopo. Revista del audiovisual y otros lenguajes. 215-233.
+