Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective

Cultural Policy in Ibero-America – A Regional Perspective

Tipus de publicació
Data
Editorial
Taylor & Francis
Titol Llibre / Revista
International Journal of Cultural Policy
Número revista
Vol. 24, 2018 (5)

Aquest número especial de l'International Journal of Cultural Policy ofereix una visió general de les polítiques culturals a Iberoamèrica. A més d'articles centrats en el desenvolupament de polítiques culturals en països específics, inclou també articles que analitzen polítiques culturals particulars en una perspectiva transnacional, parant atenció a les seves múltiples transferències programàtiques. Altres articles d'aquest número se centren en el desenvolupament de la diplomàcia cultural i les xarxes institucionals dins d'aquesta àrea. D'aquesta manera, el número monogràfic pretén ressaltar els punts en comú entre els països i les relacions entre ells, oferint així una visió nova i més profunda del desenvolupament de polítiques culturals a la regió iberoamericana. Aquesta visió està informada per la noció de família de nacions proposada per Castle (1993), la rellevància de la qual en l'anàlisi d'una política cultural regional també s'avalua a través de la seva aplicació en aquest cas.

Arxius
 • Alomar Payeras, Jordi
 • Andrade Suárez, María
 • Batalla, Oriol
 • Batista Rodríguez, Arianni
 • Bielsa Mialet, Esperanza
 • Böröcz, József
 • Branco, Sophia
 • Bretones Esteban, María Trinidad
 • Clot-Garrell, Anna
 • Cussel, Mattea
 • Damiano, Vanessa
 • del Val, Fernán
 • Guirao Soro, Glòria
 • Jara Villarroel, Natalia
 • Kornél Havas, Ádám
 • Martín Zamorano, Mariano
 • Mendonça, Luciana F. M.
 • Mota, Aurea
 • Nogales Muriel, Rocío
 • Novo Rey, Uxío
 • Peralta, Ariadna
 • Quemin, Alain
 • Rodríguez Morató, Arturo
 • Salimi, Maryam
 • Sánchez Belando, María Victoria
 • Wagner, Peter
 • Zarlenga, Matías I.