Menú principal

Més informació

Departament de
Psicologia Social y Psicologia Quantitativa, UB
Secció Quantitativa

Campus Mundet
Edifici de Ponent 4a planta

Pg. Vall d'Hebron 171
08035- Barcelona
Telèfon: 93 312 50 93
Fax: 93 402 13 59

Angel Blanco Villaseñor

Professor Titular

Les dues línies d'investigació a què m'he dedicat tradicionalment són les de Metodologia Observacional i teoria de l'Estimació a través de la Teoria de la generalitzabilitat (TG), que es connecten entre si, donades les dificultats de fiabilitat, validesa, precisió i estimació en estudis observacionals. Ambdues són línies de caràcter instrumental, i que requereixen d'algun àmbit substantiu per a la seva implementació.

 

Durant els últims cinc anys la meva activitat de recerca s'ha centrat en l'avanç del corpus teòric, tècnic, tecnològic i metodològic dels Dissenys Observacionals (expressió encunyada en el si del nostre grup de recerca), en la construcció d'instruments ad hoc d'observació, en el desenvolupament de programes informàtics de registre, i en l'impuls de l'anàlisi de dades, i molt especialment aquells relatius a l'estimació de mostres a través de la TG, així com a la Fiabilitat, Validesa i Precisió de qualssevol tipus de dissenys Observacionals, donada l'espontaneïtat en el registre del comportament i el context natural i habitual en què es desenvolupen les observacions en Metodologia Observacional, que dificulten la generalització de les dades a mostres més àmplies.

 

En aquestes línies aquí reflectides hem impulsat la realització de tesis doctorals, que en la seva gran part han estat codirigides per investigadors especialitzats en el respectiu àmbit substantiu. Des de la dècada dels noranta, l'àmbit substantiu en què hem treballat principalment en l'aplicació dels avenços metodològics ha estat en l'esport i l'activitat física, sempre des de la perspectiva de la Metodologia Observacional i, en conseqüència amb els diferents tipus de dissenys Observacionals. Per als propers anys, a més de continuar impulsant els avenços tècnics, teòrics i metodològics, tenim previst un intens pla de desenvolupament de l'avaluació de programes de baixa / mitjana intervenció que connecti l'activitat física i / o esport amb la salut.

 

Destacar la meva implicació en els diversos programes de doctorat de diferents universitats espanyoles (a més dels de la meva Universitat) per poder dur a terme tot aquest tipus de processos, combinant Metodologia Observacional amb Activitat Física i Esport.

 

Inici de sessió d'usuari