Conferències

11 de maig
Valdimar Hafstein

Unversity of Island

“De les cultures vives al patrimoni cultural: el branding patrimonial de Skyr”

L’Skyr, un producte lacti agre d’Islàndia i un aliment bàsic quotidià de la dieta islandesa, ha assolit recentment l’estatus de patrimoni. El seu màrqueting nacional i internacional emergeix en una continuïtat des de la literatura medieval fins a la vida saludable moderna, promovent l’skyr com un producte únic, autèntic i saludable: menjar patrimonial i el “secret per a una vida saludable” d’Islàndia. Aquesta presentació, es centrarà en com el “patrimoni”, la “tradició” i les “cultures de transmissió familiar” actuen com a eines de marca contemporànies i com la narrativa selectiva ajuda a moure els commodities. Seguint el procés de producció làctica des de la vaca fins a la tassa, la conferència analitza els esforços de “marca patrimonial” i les campanyes publicitàries produïdes en les dues darreres dècades per a diversos tipus de skyr de diferents productors a Islàndia, Europa i els Estats Units, i les formes en què despleguen la llarga història de skyr a Islàndia. Les complexes relacions entre el local i el  global en aquests esforços de patrimoni són fascinants pel que revelen sobre com les tendències i els mercats globals influeixen en les persones a nivell local, impactant la forma en què pensen i actuen sobre les seves pròpies formes culturals, i com el nivell local, al seu torn,  impacta els fluxos globals sota el signe del patrimoni.

La conferència se celebrarà en anglès amb traducció simultània

12 de maig
Cristina Amescua
Centre Regional de recerca multidisciplinària – Universidad Nacional Autónoma de México

“El paper del patrimoni immaterial en la construcció de futurs sostenibles”

En aquest treball es presentarà un panorama general de les complexes interrelacions entre el patrimoni cultural immaterial (PCI) i el desenvolupament, analitzant de manera crítica les possibilitats que ofereixen per a la construcció de futurs sostenibles. Es revisaran les interaccions entre el PCI i els àmbits socials i naturals, el seu paper en la generació d’ingressos i en les relacions de convivències en diferents nivells.

La conferència es realitzarà en castellà.

13 de maig
Lénia Marques
Professora Assistent d’ Organitzacions i Gestió Cultural
Erasmus University Rotterdam

Sensibilitat cultural en el turisme: implicacions per al patrimoni immaterial

La sensibilitat cultural és un tema important a abordar en el context del turisme, amb particularitats per al Patrimoni Immaterial. Amb l’exemple del treball del projecte CultSense (www.cultsense) reflexionarem sobre la interacció amfitrió-hoste, l’educació turística i el turisme creatiu com una forma sostenible de fomentar la comprensió de les cultures locals.

La conferència es realitzarà en anglès amb traducció simultània.