Comunicacions

Si voleu presentar una comunicació per a un simposi, heu d’omplir el formulari (abans del 28 de març de 2022) amb una proposta que inclogui:

1.Nom, cognoms, institució i adreça de correu electrònic dels/de les autors/es
2.Títol
3.Resum (màxim 300 paraules)

La coordinació de cada simposi serà l’encarregada d’avaluar les propostes de comunicació, determinar quines participaran en el congrés i notificar-ho oportunament als participants.

1. S’acceptarà un màxim de dues comunicacions per persona, però només se’n podrà publicar una.
2. El resum es presentarà abans del 28 de març.
3. Cada presentació tindrà una durada màxima de 10-15 minuts.
4. Les comunicacions es poden presentar oralment en català, castellà o anglès.

Dates importants
Presentació de propostes de comunicació: Fins al 28 de març de 2022
Comunicació de acceptació de comunicacions: 18 d’abril de 2022

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS TANCADA.

Es lliurarà un certificat de presentació de la comunicació. Posteriorment al Congrés, es farà una publicació a partir d’una selecció de les comunicacions presentades.