Presentació

Aquest Congrés online té com a objectiu abordar diverses qüestions relacionades amb la recerca i la gestió del patrimoni cultural immaterial (PCI) des d’una perspectiva internacional, amb especial èmfasi en els seus aspectes socials, polítics i econòmics. Plantejat des d’una perspectiva interdisciplinària, el Congrés està obert tant a investigadors com a professionals i organitzacions dedicades al PCI per reflexionar sobre les seves diferents dimensions: la seva salvaguarda, les seves possibilitats turístiques, les experiències de bones pràctiques en la seva gestió, la seva musealització i els seus reptes de sostenibilitat, entre d’altres. Seran benvingudes comunicacions més genèriques i també estudis de casos o experiències de pràctiques del PCI. Especialment en l’actualitat, la pandèmia ha assenyalat les debilitats del PCI i també la seva resiliència, el que ens permet abordar els reptes de futur d’aquest patrimoni.

Aquesta activitat està vinculada al projecte de recerca “Patrimonio Inmaterial y Políticas Culturales: desafíos sociales, políticos y museológicos” (PGC2018-096190-B-I00), financiat pel Ministerio de Ciencia e Innovación / Agencia Estatal de Investigación / Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Unió Europea, amb la col·laboració de diverses institucions de l’Estat espanyol i Amèrica Llatina.