altres 

Cal distingir els usos de les formes altres i d’altres. Quan altres acompanya un nom (i, per tant, fa de determinant), s’escriu sense la preposició de. En canvi, quan altres no acompanya cap nom (i per tant fa una funció pronominal), és habitual d’escriure’l precedit de la preposició de:

Exemple correcte Enguany s’ofereixen altres ensenyaments.


Exemple correcte Algunes comunitats autònomes no hi estan d’acord, d’altres, sí.


Exemple correcte Amb algunes persones actua amb naturalitat, amb d’altres sembla més tibat.


Exemple correcte En uns casos trobem pintura acrílica, en d’altres, pintura a l’oli.

Exemple incorrecte En uns casos trobem pintura acrílica, en altres, pintura a l’oli.


Exemple correcte Algunes de les comunicacions són en català però n’hi ha d’altres que són en francès.


Exemple correcte Han assistit a l’acte, entre altres personalitats, els directors de departament de tot el Campus de Mundet.

Exemple correcte Han assistit a l’acte, entre d’altres, els directors de departament de tot el Campus de Mundet.

Exemple inadequat Han assistit a l’acte, entre d’altres personalitats, els directors de departament de tot el Campus de Mundet.Exemple correcte Entre altres qüestions, us vull informar que la propera reunió serà el dia 21 de setembre.

Exemple inadequat Entre d’altres qüestions, us vull informar que la propera reunió serà el dia 21 de setembre.


Exemple correcte Algunes de les qüestions que s’han tractat a la Jornada són la comunicació alternativa a Internet, el futur del programari lliure i els cànons sobre els CD verges, entre d’altres.

Exemple inadequat Algunes de les qüestions que s’han tractat a la Jornada són la comunicació alternativa a Internet, el futur del programari lliure i els cànons sobre els CD verges, entre altres.
Bibliografia
Ruaix, Josep. Punts conflictius de català. Barcelona: Barcanova, 1989, pàg. 73-77.

Solà, Joan. Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona: Empúries, 1994 , pàg. 219-224 i 337-340.
Darrera actualització: 6-9-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«altres» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1019> [consulta: 26 juny 2019].