Terms that have no established translation 

Terms that have no established translation, such as vegueria (proposed territorial division for Catalonia), should be left in the original Catalan with a descriptive translation in brackets on first mention. Other examples include comarca (territorial division between a municipality and a province), diputació (provincial government) and protecció civil (civil defence).
Darrera actualització: 15-11-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Recommended citation:
«Terms that have no established translation» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Style Guide. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2438> [consulta: 29 gener 2022].