Agendes institucionals 

 • Ús d’articles, preposicions o connectors

  Exemple correcte Dinar de treball
  Exemple inadequat Dinar treball
  Exemple correcte Reunió de coordinació
  Exemple inadequat Reunió coordinació


 • Traducció de denominacions d’institucions

  Exemple correcte Congrés dels Diputats
  Exemple inadequat Congreso de los Diputados
  Exemple correcte Ministeri d’Universitats
  Exemple inadequat Ministerio de Universidades


 • Claredat i precisió

  Exemple correcte Congrés de Recerca en Comunicació
  Exemple inadequat Recerca en Comunicació
  Exemple correcte Reunió del Claustre de Doctors
  Exemple inadequat Reunió CD


 • Ús adequat de les majúscules i minúscules

  Exemple correcte vicerectora [càrrecs]

  Exemple correcte Rectorat [òrgans o institucions]

  Exemple correcte centres adscrits [genèrics]


  Exemple correcte Reunió del Pla d’igualtat

  Exemple inadequat Reunió del PLA D’IGUALTAT
Darrera actualització: 21-10-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Agendes institucionals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3577> [consulta: 1 febrer 2023].