Notificacions de SocUB 

Informació Aquests criteris de redacció de notificacions adreçades a l’alumnat per mitjà de l’aplicació SocUB s’han elaborat juntament amb Imatge Corporativa i Màrqueting.

Els productors de notificacions poden sol·licitar la guia d’usuari de l’aplicació i les credencials corresponents.

SocUB és l’aplicació institucional de la Universitat de Barcelona perquè l’alumnat tingui sempre a l’abast la informació i els serveis que més pot necessitar mentre està estudiant. Entre altres funcions, permet rebre notificacions institucionals diverses.

Atès que la plataforma és multiidioma, l’estudiant pot rebre les notificacions en català, castellà o anglès, segons l’idioma que hagi seleccionat. Cal tenir present, però, que les notificacions de centre i de les unitats o serveis que imparteixen docència als estudiants no estan diferenciades per llengua. Això vol dir que tots aquests estudiants reben exactament el mateix missatge, independent de l’idioma en què tinguin la plataforma.

Notificació SocUBCom que es poden enviar notificacions de diversos tipus i emissors, convé limitar-ne el volum i assegurar-se que siguin realment útils per als estudiants.

Les notificacions han de ser:

  • Rellevants: informació important i de valor per a l’alumnat, especialment relacionada amb qüestions acadèmiques (canvis en els procediments o en els terminis administratius).

  • Urgents: informació que ha de ser comunicada amb immediatesa, especialment relacionada amb qüestions de logística (tancaments imprevistos o situacions d’emergència).

  • Pràctiques: informació sobre alguna acció que han de fer els estudiants (portar documentació a secretaria o sol·licitar una cita prèvia).


Pel que fa a la redacció, amb vista a garantir una certa coherència i estil institucionals, s’estableixen una sèrie de recomanacions, d’una banda, sobre el títol de la notificació i, de l’altra sobre el cos.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Notificacions de SocUB» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3227> [consulta: 29 setembre 2021].