Agendes institucionals

 • Ús d’articles, preposicions o connectors

  Exemple adequatDinar de treball
  Exemple inadequatDinar treball
  Exemple adequatReunió de coordinació
  Exemple inadequatReunió coordinació


 • Traducció de denominacions d’institucions

  Exemple adequatCongrés dels Diputats
  Exemple inadequatCongreso de los Diputados
  Exemple adequatMinisteri d’Universitats
  Exemple inadequatMinisterio de Universidades


 • Claredat i precisió

  Exemple adequatCongrés de Recerca en Comunicació
  Exemple inadequatRecerca en Comunicació
  Exemple adequatReunió del Claustre de Doctors
  Exemple inadequatReunió CD


 • Ús adequat de les majúscules i minúscules

  Exemple adequatvicerectora [càrrecs]

  Exemple adequatRectorat [òrgans o institucions]

  Exemple adequatcentres adscrits [genèrics]


  Exemple adequatReunió del Pla d’igualtat

  Exemple inadequatReunió del PLA D’IGUALTAT
Darrera actualització: 2-4-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Agendes institucionals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3577> [consulta: 21 juliol 2024].
Pujar al principi de la pàgina