Plural de mots acabats en -ig

Els noms i adjectius masculins aguts acabats en -ig poden fer el plural afegint -s o -os. Per regla general, la forma en -os és preferible en la majoria de casos.

masculí singular
plural preferible
plural alternatiu
sondeig
sondejos
sondeigs
passeig
passejos
passeigs
desig
desitjos
desigs
lleig
lletjos
lleigs


Hi ha casos, però, marcadament especialitzats, en què és preferible mantenir la formació del plural en -s.

Exemple adequatassaigs clínics, assaigs filosòfics

Exemple adequatraigs X, raigs ultraviolats


En el plural en -os, la grafia -ig del singular esdevé -tj- o -j- segons com es facin altres derivats.

Exemple adequatsondejos (sondejar)
Exemple no admissiblesondetjos

Exemple adequatpassejos (passejar)
Exemple no admissiblepassetjos

Exemple adequatdesitjos (desitjar)
Exemple no admissibledesijos

Exemple adequatlletjos (lletjor)
Exemple no admissiblellejos


En cas de dubte, es pot consultar el DIEC. Si no hi ha informació de plural, la terminació és -jos. En cas contrari, l’entrada del diccionari duu la indicació de plural pertinent.

Exemple adequatgaig, gajos (entrada del DIEC sense informació morfològica)

Exemple adequatbolig, bolitjos (entrada del DIEC amb informació morfològica)
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 179-180.
Darrera actualització: 21-2-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms i adjectius: plural de mots acabats en -ig» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=545> [consulta: 4 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina