Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Per canvi de significat < Límits de la paraula persona < Persona i part < Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Per canvi de significat 

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persona pot modificar el sentit de la frase.

Exemple correcte El treballador o treballadora té dret a flexibilitat horària

[Es tracta d’una persona assalariada.]
Exemple correcte La persona treballadora té dret a flexibilitat horària

[S’entén que la persona és de mena treballadora.]
Exemple correcte Perfil de diplomàtic o diplomàtica

[Es tracta d’una persona que ha fet la carrera de diplomàcia.]
Exemple correcte Perfil de la persona diplomàtica

[S’entén que la persona té habilitat i tacte.]


Exemples en castellà

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Per canvi de significat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2533> [consulta: 28 gener 2023].